E 422 - Glycerol


Förekommer naturligt, bland annat kemiskt bundet i fett, varur det renframställs. Fettet kan komma från såväl växter som djur, till exempel gris. Kan också framställas syntetiskt. Stabiliserings- och konsistensmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 422

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel

Animaliska råvaror

Tillsatsen kan tillverkas av animaliska råvaror