E 422 - Glycerol


Förekommer naturligt, bl a kemiskt bundet i fett, varur det renframställs. Fettet kan komma från såväl växter som djur,  t ex gris. Kan också framställas syntetiskt. Stabiliserings- och konsistensmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.  

E-nummer

E 422

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel

Animaliska råvaror

Tillsatsen kan tillverkas av animaliska råvaror