E 417 - Taragummi


Utvinns ur växten Caesalpinea spinosa som hör till familjen ärt-/baljväxter. Förtjocknings- och stabiliseringsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs, utom till framställning av torkade livsmedel som är avsedda att tillsättas vatten direkt vid förtäring. Får inte användas till gelégodis i minibägare.

E-nummer

E 417

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel