E 412 - Guarkärnmjöl


Framställs ur guarväxtens (Cyamopsis tetragonolobus) frön. Växten hör till familjen ärt-/baljväxter. Stabiliserings- och förtjockningsmedel. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs, utom till framställning av torkade livsmedel som är avsedda att tillsättas vatten direkt vid förtäring. Får också användas till tillskottsnäring och barnmat. Får inte användas till gelégodis i minibägare.

E-nummer

E 412

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel