E 296 - Äppelsyra


Vanligt förekommande syra i naturen,  t ex i äpplen. Kan framställas syntetiskt. Äppelsyrans salter kallas malater (se  E 350–352). Äppelsyra får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs. 

E-nummer

E 296

Typ

Konserveringsmedel