E 234 - Nisin


Bildas av bakterien Streptococcus lactis som förekommer naturligt i mjölk. Ämnet har antibiotisk effekt. Får till exempel användas som konserveringsmedel mot vissa bakterier i lagrad ost och smältost.

E-nummer

E 234

Typ

Konserveringsmedel