E 171 - Titandioxid


Framställs ur titanhaltiga mineraler. Efter den 7 augusti 2022 är det inte längre tillåtet att använda titandioxid vid tillverkning av livsmedel. Efter detta datum får det finnas kvar livsmedel som innehåller titandioxid på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

E-nummer

E 171

Typ

Färgämne

Färg

Vit