E 1412 - Distärkelsefosfat


Många växter lagrar energi i form av stärkelse. Stärkelse är en polysackarid uppbyggd av glukosenheter och består av två komponenter, amylos och amylopektin. Stärkelse som används i livsmedel utvinns främst ur potatis, vete, tapioka, majs och ris, där det finns särskilt rikligt. Stärkelse är en livsmedelsråvara, men om den modifieras kemiskt betraktas den som tillsats. Beroende på vilken kemisk process som har använts får man fram olika egenskaper. Ämnena är godkända som tillsatser, främst som stabiliserings- och förtjockningsmedel. De används i stället för vanlig stärkelse, eftersom de är stabilare och klarar både djup frysning och snabb upphettning bra. Stärkelse bryts ner i mag- och tarmkanalen. Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs, samt till barnmat.

E-nummer

E 1412

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel