E 1210 - Karbomer


Får användas till kosttillskott i fast och flytande form. I kosttillskott i fast form används den för att förlänga frisättning av näringsämnen, vilket gör tabletterna mindre och lättare för konsumenten att svälja. I kosttillskott i flytande form används den för att till exempel påverka konsistens, flödesegenskaper och stabilitet.

E-nummer

E 1210

Typ

Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel