E 1205 - Basisk metakrylatsampolymer


Ytbehandlingsmedel. Får användas till kosttillskott i form av kapslar och tabletter.

E-nummer

E 1205

Typ

Övriga tillsatser