E 1103 - Invertas


Enzym som spjälkar vanligt socker (sackaros). Får användas utan mängdbegränsning till de flesta livsmedel, dock inte mer än vad som behövs.

E-nummer

E 1103

Typ

Övriga tillsatser