Aromer och enzymer

Varken aromer eller enzymer räknas som tillsatser. För dem gäller därför inte samma regler som för tillsatser och de har inga E-nummer.

Aromer tillsätts i livsmedel för att ge eller förstärka viss lukt och smak. Man känner till flera tusen aromämnen och flertalet av dem förekommer i naturen.

Enzymer

Enzymer är ämnen som förekommer i alla levande organismer, där de påskyndar kemiska processer. Enzymer räknas inte som en tillsats men för två enzymer, E 1103 invertas och E 1105 lysozym, gäller samma regler som för tillsatser under en övergångsperiod. 

Senast granskad 2023-09-25