Antioxidationsmedel

Antioxidationsmedel används för att hindra fett från att härskna och fruktbaserade livsmedel från att missfärgas. De medverkar också till att vitaminer som förstörs lätt bevaras bättre i livsmedlet, till exempel vitamin A, D, E och B2 (riboflavin).

Att feta livsmedel härsknar beror på att fettet reagerar med luftens syre och bildar illaluktande och illasmakande ämnen. Missfärgning av frukt och vissa grönsaker, till exempel ett skalat äpple, beror också på en kemisk reaktion (oxidering) med luftens syre.

Genom att hälla lite citronsaft – som naturligt innehåller askorbinsyra och citronsyra – på äpplet förhindrar man missfärgningen. Askorbinsyra används också ofta som antioxidationsmedel bland annat till frukt- och saftprodukter.

För att förhindra oxidation i matolja för yrkesmässig användning används bland annat propylgallat. Till matoljor utom olivolja, liksom till livsmedel av typen välling och modersmjölksersättning används främst tokoferol (vitamin E) i antioxidativt syfte.

Samverkande ämnen/synergister

Härskning och missfärgning går fortare om metaller, till exempel järn eller koppar, är närvarande. Ämnen som kan binda metallerna ger därför skyddande effekt vilket gör att bara små mängder antioxidationsmedel behöver användas.

När ämnen samverkar på detta sätt kallas det synergism och det samverkande ämnet synergist. Citronsyra är genom sin förmåga att binda metaller exempel på ett ämne som kan fungera som synergist.

E-nummersök om antioxidationsmedel i livsmedel

Använd E-nummersöket om du vill veta vilka antioxidationsmedel som får användas i olika livsmedel. Söket finns under rubriken "Sök E-nummer" i menyn.

Senast granskad 2024-02-09