Citronsyra

Citronsyra är ett ämne som finns naturligt i bär och frukter. Citronsyra produceras även naturligt i kroppen.

Citronsyra, E 330,  är en livsmedelstillsats som används som antioxidationsmedel. Antioxidationsmedel tillsätts mat för att hindra fett från att härskna och fruktbaserade produkter från att missfärgas (oxidera). De gör också att lättförstörbara vitaminer, till exempel vitamin A, D, E och B2 bevaras bättre.

Kan citronsyra ge allergiska reaktioner?

Nej, man kan inte vara allergisk mot citronsyra. Citronsyra produceras naturligt i våra celler, som ett sätt att ge cellerna energi. Vid allergi reagerar man på proteiner och citronsyra är inte ett protein.

Vi hör från konsumenter och ser på sociala medier att en del personer ändå uppger att de reagerar på citronsyra men vi kan alltså inte säga vad det beror på.

Om du misstänker att du fått en reaktion på grund av den mat du ätit bör du kontakta sjukvården. De kan göra utredningar för att fastställa orsaken till symtom som kan bero på allergi eller annan överkänslighet. Man kan få reaktioner av andra orsaker än av maten och därför är det viktigt att utreda reaktionerna grundligt så att man inte begränsar kosten i onödan.

Hur vet man att citronsyra är säkert att använda i mat?

För att en tillsats ska få användas i mat måste den vara utvärderad och godkänd av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Tillsatserna godkänns av Europarlamentet och Europeiska unionens råd för användning inom hela EU.

När man får i sig citronsyra som livsmedelstillsats handlar det om mycket små mängder. Huvuddelen av citronsyran får vi från frukt och grönsaker.

Hur vet jag om det finns citronsyra i livsmedlet eller inte?

Tillsatser som ingår i livsmedel ska anges i ingrediensförteckningen tillsammans med sitt så kallade funktionsnamn. Citronsyra kan därför anges som "antioxidationsmedel/konserveringsmedel citronsyra" eller som "antioxidationsmedel/konserveringsmedel E330". Läs mer om tillsatser via länken nedan.

Stämmer det att citronsyra framställs med hjälp av en mögelsvamp?

Citronsyra som tillsats framställs vanligen genom jäsning av kolhydrater med hjälp av mögelsvampen Aspergillus niger eller med olika arter av jästsvampen Candida. Kolhydraterna kommer till exempel från ananas, majs eller citron. Aspergillus niger/Candida fungerar som en produktionsorganism som hjälper till att omvandla kolhydraterna till citronsyra. Det kan liknas vid jästens funktion när jästen omvandlar kolhydrater i vindruvor till alkohol vid framställning av vin.

Att använda mögelsvampar och bakterier vid livsmedelsframställning är inte ovanligt. Exempelvis används särskilda mögelsvampar för att framställa vissa typer av ostar och salamikorvar. Citronsyra har framställts med hjälp av Aspergillus niger sedan 1920-talet.

Det är inte tillåtet att använda sådana stammar av Aspergillus niger som producerar toxiner (gifter) för att framställa citronsyra. Det anges i EU-regler, kommissionens förordning (EU) nr 231/2012, se länk nedan.

Finns det rester av mögelsvamp i citronsyra?

Den bildade citronsyran renas i slutet av framställningen för att Aspergillus niger inte ska följa med i den färdiga produkten. Det finns krav på hur ren citronsyran ska vara för att få användas som tillsats (förordning EU (nr) 231/2012). I undersökningar av EFSA har analyser gjorts för att ta reda på om det finns mögelsvamp i citronsyra. Analysresultaten visade inga rester av mögelsvamp i olika sorters citronsyra eller i det salt av citronsyra som analyserades. Det påvisades inte heller några mögelgifter.

Senast granskad 2023-08-15