Mögliga livsmedel

Möglig nektarin

Här finns våra råd om hur du undviker att maten möglar och vad du kan göra med vissa livsmedel om de redan möglat.

Om mögelsvampar växer i mat blir den förstörd och oaptitlig. Det finns också risk för att mögelsvampen bildar mögelgifter som kan vara mer eller mindre skadliga för hälsan. Tyvärr går det inte att med blotta ögat avgöra om en mögelsvamp bildar gifter.

Undvik att maten möglar genom att förvara och tillaga maten rätt. Då får du inte i dig mögelgifter och undviker samtidigt matsvinn.

Så här gör du för att förebygga mögel

Det krävs att en mögelsvamp fått fäste och växer i ett livsmedel för att mögelgifter ska kunna bildas. Ett bra sätt att minska risken att få i sig mögelgifter via maten är därför att förhindra att maten möglar. På så sätt undviker du också att kasta mat i onödan. Mögel i mat kan förhindras om den hanteras, tillagas och förvaras rätt, se några exempel nedan:

Bröd

Dela upp brödet i mindre förpackningar och frys in det så möglar det inte. Mögelgifter kan spridas i mögligt bröd eftersom mögelsvampen har tunna trådar av celler – hyfer - som lätt kan växa in i det porösa brödet.

Bär

Undvik mögel genom att antingen korttidsförvara bären så svalt som möjligt eller långtidsförvara dem i frys.

Frukt och grönsaker

Hantera frukter och grönsaker varsamt så att det inte uppstår skador på skalet där mögelsvampar kan få fäste. Det gäller särskilt sådana frukter och grönsaker som har tunna skal, som till exempel tomater, päron, och nektariner. Utsätt dem inte för fukt och förvara så svalt som möjligt. Förvaring i kyl förlänger ofta hållbarheten. Det saktar också ner tillväxten av eventuella mögelsvampar. Temperaturen ska dock inte vara så låg att den orsakar köldskador på frukterna eller grönsakerna.

Saft

Använd endast bär som inte är mögliga till saft. Förebygg att mögel bildas genom att vid tillverkningen använda rena, gärna upphettade kärl och skruva på locket/ korken direkt efter påfyllningen.  En kombination av socker och konserveringsmedel fördröjer mögelangrepp. Du kan också frysa in saften och ta upp små portioner åt gången.

När det väl bildats mögel i saften kan mögelgifter spridas i hela saftflaskan.

Sylt och mos

Använd endast bär och frukt som inte är mögliga till sylt och mos. Frys in sylt eller mos som har mindre sockermängder än 500 gram socker per kg bär eller frukt. Det motsvarar 33 gram socker per 100 gram färdig sylt eller mos. I frysen bildas inte mögel i sylten eller moset.

Mögliga livsmedel som kan räddas

Vårt råd är att inte äta mögliga livsmedel. Men det finns några undantag. Dessa  livsmedel kan du äta även om de har börjat mögla lite grann. Gör så här!

Grönsaker, frukter eller bär som är förpackade i ask eller i nät-påse

Sortera bort mögliga grönsaker, frukter eller bär i ask eller i nät-påse. Då går det bra att äta de som ligger intill om de är utan synliga mögelangrepp. Det bildas inga mögelgifter om det inte finns något mögelangrepp.

Äpplen, potatis samt apelsiner och andra citrusfrukter

Det går bra att äta äpplen, potatis samt apelsiner och andra citrusfrukter med små mögelangrepp om möglet skärs bort med minst två centimeters marginal.

Mögelgifter kan inte spridas så långt in i den friska delen av äpplen och potatis.

Citrusfrukter angrips främst av mögelsvampar som inte bildar mögelgifter. Dessutom fungerar det tjocka skalet som ett skydd.

Andra frukter och grönsaker

I mjuka och vattniga frukter och grönsaker som till exempel tomater och päron kan mögelgifter från mögelkolonin spridas inuti hela frukten eller grönsaken. Då hjälper det inte att skära bort möglet.

Fikon, dadlar och vindruvor som möglat skulle kunna innehålla mögelgifterna aflatoxin eller ochratoxin A. De bör slängas om de har möglat.

När det gäller fasta grönsaker som morot och andra rotfrukter samt kål av olika slag vet vi inte om det går bra att äta dem efter att man skurit bort mögelangrepp. Det finns i dag inga studier som undersökt detta.

Sylt och mos

Sylt och mos där man tillsatt minst 500 gram socker per kg bär eller frukt (33 gram socker per 100 gram färdig sylt eller mos) går att äta om du först tar bort mögelskiktet med ungefär två centimeters marginal. Kasta möglig sylt eller mos med mindre mängd tillsatt socker.

Hårdost

Osten går att äta efter att du skurit bort mögelfläckar och ytterligare minst två centimeter runt det angripna stället.

Nötter och torkad frukt

Sortera alltid bort missfärgade, skrumpna och synbart mögliga nötter eller torkade frukter eftersom de kan innehålla mögelgifter. Resten kan ätas.

Dela paranötter innan de äts. Paranötter är ofta mögliga i mitten och det syns inte på utsidan.

Senast granskad 2023-07-06