Vad gör man med mögliga livsmedel?

Om mögel växer på livsmedel finns det risk för att det bildas mögelgifter. Så här gör du med mögliga livsmedel.

Bröd

Undvik att äta mögligt matbröd.

Bär

Kassera mögliga eller ruttna bär. Använd endast friska, fasta bär till sylt och saft.

Frukt

Vid smärre ytliga mögelangrepp bör de angripna partierna skäras bort med marginal.

Vid mer utbredda angrepp, då frukten fått djupa rötskador, bör den kasseras. Använd endast frisk frukt vid beredning av mos eller must.

Sylt

Har man tillsatt minst 500 g socker per kg bär eller mos kan sylten ätas efter det att mögelskiktet avlägsnats med god marginal. I sylt med så mycket socker kan mögelsvampar inte bilda gifter även om de växer. Har man tillsatt mindre sockermängd bör den mögliga sylten kasseras.

Om man vill ha en lättsockrad sylt men slippa mögelproblem är ett alternativ att frysa in sylten i mindre förpackningar. Då kan man ta fram så mycket sylt man behöver för dagen och undvika att sylten står i kylskåpet och möglar.

Saft

Saft som har angripits av mögel bör slängas.

Kokar man saft med 500 g socker per kg bär eller frukt och med rekommenderad mängd konserveringsmedel minskar risken för mögelväxt. Använder man mindre socker kan man frysa in saft i mindre förpackningar och ta fram lite åt gången.

Nötter

Undvik att äta missfärgade och skrumpna nötter, de kan innehålla mögelgifter. Observera särskilt att paranötter ofta är mögliga i mitten.

Hård ost

Skär bort mögelfläckar plus en cm runt det angripna stället.

Yoghurt, creme fraiche, färskost

Kassera om de har möglat. I dessa och andra livsmedel som innehåller mycket vatten finns det risk att mögelgifter sprids i hela livsmedlet, och då räcker det inte med att bara ta bort mögelfläcken.

Leverpastej

Kassera möglig leverpastej.

Senast granskad 2016-05-02