Tillagning

Här kan du  läsa om varför vi tillagar maten, vad som händer med den när vi gör det och vilka skadliga ämnen som kan bildas. 

Människan har värmebehandlat sin mat i många tusen år. Syftet är att öka hållbarheten samt förbättra smaken och ätegenskaperna hos den. Tyvärr kan det även bildas ämnen som man inte vill ha i maten.

Fördelar med tillagning

Efter tillagning är det lättare för kroppen att tillgodogöra sig kolhydrater, som till exempel stärkelse i potatis. En annan fördel är att eventuella skadliga mikroorganismer dör.

Det finns dessutom växter som innehåller giftiga ämnen som urlakas eller bryts ned till acceptabelt låg nivå vid upphettning eller vid kokning.

Nackdelar med tillagning

Nyttiga ämnen kan gå förlorade när man kokar mat. Vattenlösliga vitaminer i grönsaker kan gå över i vattnet om man kokar för länge och i onödigt mycket vatten.

Skadliga ämnen som kan bildas vid tillagning, exempelvis vid stekning och rökning, är akrylamid, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), stekytemutagener och N-nitrosoföreningar (NOC).

Senast granskad 2023-10-30