Mögliga livsmedel, teckenspråk

Här finns våra råd om hur du undviker att maten möglar och vad du kan göra med vissa livsmedel om de redan möglat.

Om mögelsvampar växer i mat blir den förstörd och oaptitlig. Det finns också risk för att mögelsvampen bildar mögelgifter som kan vara mer eller mindre skadliga för hälsan. Tyvärr går det inte att med blotta ögat avgöra om en mögelsvamp bildar gifter.

Undvik att maten möglar genom att hantera, laga till och förvara maten rätt. Då får du inte i dig mögelgifter och undviker samtidigt matsvinn.

Så här gör du för att undvika mögel

Det bästa sättet att undvika mögelgifter via mat är att förhindra mögelbildning. På så sätt undviker du också att kasta mat i onödan. Mögel i mat kan förhindras om den hanteras, tillagas och förvaras rätt, se några exempel nedan:


Bröd

Dela upp brödet i mindre förpackningar och frys in det så möglar det inte. Mögelgifter kan spridas i mögligt bröd eftersom mögelsvampen har tunna trådar av celler – hyftrådar - som lätt kan växa in i det porösa brödet.

Bär

Undvik mögel genom att antingen korttidsförvara bären så svalt som möjligt eller långtidsförvara dem i frys.

Frukt

Hantera frukt varsamt så att det inte uppstår sårytor på skalet där mögelsvampar kan få fäste. Förvara frukt så svalt som möjligt utan att den fryser eller köldskadas.

Saft

Använd endast bär som ser friska ut till saft. Förebygg att mögel bildas genom att vid tillverkningen använda rena, gärna upphettade kärl och skruva på locket/ korken direkt efter påfyllningen.  En kombination av socker och konserveringsmedel fördröjer mögelangrepp. Du kan också frysa in saften och ta upp små portioner åt gången.

När det väl bildats mögel i saften kan mögelgifter spridas i hela saftflaskan.

Sylt och mos

Använd endast bär och frukt som ser friska ut till sylt och mos. Undvik mögel genom att frysa in sylt eller mos som har mindre sockermängder än 500 gram socker per kg bär eller mos.

Mögliga livsmedel som kan räddas

Vårt råd är att inte äta mögliga livsmedel. Men det finns några undantag. Dessa  livsmedel kan du äta även om de har börjat mögla. Gör så här!

Äpplen

Om mögelangreppet är högst två centimeter i diameter så går det bra att äta äpplet om du först skär bort angreppet. Lämna minst två centimeter marginal från det mögelangripna området.

Observera. Om mögel bildats i annan frukt än äpplen kan mögelgifter spridas i hela frukten oavsett mögelangreppets storlek. Därför bör du slänga den frukten.

Sylt och mos

Sylt och mos där man tillsatt minst 500 gram socker per kg bär eller mos (33 gram per 100 gram färdig sylt eller mos) går att äta om du först tar bort mögelskiktet med ungefär två centimeter marginal. Kasta möglig sylt eller mos med mindre mängd tillsatt socker.

Hårdost

Osten går att äta efter att du skurit bort mögelfläckar och ytterligare minst två centimeter runt det angripna stället.

Nötter

Sortera alltid bort missfärgade, skrumpna och synbart mögliga nötter eftersom de kan innehålla mögelgifter.

Dela paranötter innan de äts. Paranötter är ofta mögliga i mitten och det syns inte på utsidan.

Senast granskad 2023-03-02