Matgästen i köket

Att låta matgästen vara delaktig i köket kan vara både lärorikt, roligt och bidra till meningsfullhet . Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att matgästen deltar i matlagningen på förskolor, fritidshem, skolor eller äldreboenden. Den som bedriver verksamheten bestämmer själv om köket ska användas som en pedagogisk resurs. 

Att låta matgästen vara med i köket är ett sätt att ge hen kunskap om olika livsmedel och matlagning. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära barnen enkla hygienregler, som att exempelvis tvätta händerna. Många äldre har lagat mat hela sitt liv och vill gärna vara delaktiga i arbetet med menyplanering, matlagning och dukning. Gemensam matlagning kan bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Kontrollmyndigheterna, exempelvis miljöförvaltningen i kommunen, har dock möjlighet att ställa krav på att maten hanteras på ett säkert sätt. Det handlar om att verksamheten ska vara medveten om vilka riskerna är och ha fungerande rutiner.

Vad ska man tänka på?

Att tvätta händerna, använda rena skyddskläder eller förkläde, hålla rent i köket samt skydda maten när det behövs gäller för alla som arbetar i köket. Att inte låta någon som är sjuk hålla på med mat är grundläggande för att undvika smittspridning.

Viktiga steg:

  • Ta fram enkla hygien- och säkerhetsrutiner som är anpassade för just er verksamhet, exempelvis kring handtvätt, kläder, råvaruhantering, köksredskap och förvaring. Se till att alla i köket följer rutinerna och förstår varför det är viktigt att följa dem. Se till att en någon i köket har avsatt tid att finnas med matgästen för hjälp och stöd.
  • Låt hygien och säkerhet bli en naturlig del av matlagningen, tillsammans med andra aspekter av måltidskvalitet såsom smak, näringsriktighet och hållbarhet.

Informera

När ni har resonerat er fram till vilka arbetsrutiner som behövs är det viktigt att all personal som arbetar i köket vet vad som gäller.

Läs mer i våra riktlinjer för måltider i vård, skola och omsorg via länkarna nedan.

Senast granskad 2024-05-07