Hygien när du lagar mat, teckenspråk

Med god hygien när du lagar och förvarar mat minskar du risken att bli matförgiftad och samtidigt håller maten längre. Det ger också mindre matsvinn. På den här sidan hittar du våra råd om hygien när du lagar mat.

Bakterier, virus och parasiter kan finnas i maten av flera orsaker. De kan förorena maten, till exempel via jord och avföring. Bakterier kan även vara tillsatta som i filmjölk och ost. De kan också finnas naturligt i maten. De flesta bakterier finns på maten utan att påverka den. En del andra förstör den och en del kan göra oss sjuka.

Dålig hygien i köket kan göra att maten blir förorenad av bakterier, virus och parasiter som gör oss sjuka. Det är den vanligaste orsaken till att människor blir sjuka av maten.

Varje år kastar varje person i genomsnitt 35 kg mat och dryck som skulle kunnat ätas eller drickas. Om du hanterar mat på ett hygieniskt sätt kan du både minska risken för att bli sjuk och undvika att maten förstörs i onödan. Det är ett enkelt sätt att minska sitt matsvinn och bidra till en bättre miljö. 

Tvätta händerna

Det är viktigt att du har rena händer när du lagar mat. Smutsiga händer är en vanlig orsak till att mikroorganismer som kan göra oss sjuka sprids till maten. Handtvätt med tvål och vatten är vårt bästa försvar mot spridning av magsjuka. Rena händer vid matlagning bidrar också till att maten håller längre, vilket minskar matsvinnet.

Ta bort smycken och tvätta händerna med tvål och vatten:

 • Innan du börjar laga mat.
 • Direkt efter  du hanterat rått kött eller rått fågelkött.

Torka händerna noggrant med papper eller ren handduk.

Hygien när du lagar mat – gör så här:

 • Laga inte mat till andra när du är eller nyligen har varit magsjuk.
 • Undvik direkt kontakt med mat om du har infekterade sår eller eksem på händerna.
 • Använd rena, torra redskap och skärbrädor.
 • Håll rent på arbetsbänken när du lagar mat.
 • Skölj inte rått kött eller rått fågelkött under vattenkranen. Stänk med sjukdomsframkallande bakterier kan då spridas till mat, redskap och ytor.
 • Använd hushållspapper, inte disktrasa, för att torka upp rå köttsaft.
 • Diska och torka knivar, köksredskap och skärbrädor noga när du skurit eller hanterat rått kött och fågelkött innan du använder dem till att bereda mat som inte ska upphettas, till exempel salladsgrönsaker.
 • Lägg inte färdiglagad mat på fat där rått kött och rått fågelkött har legat.
 • Skölj grönsaker.
 • Sätt in kylvaror, som färskt kött, fisk och mejerivaror, i kylen så fort som möjligt.
 • Bra kylskåpstemperatur är + 4 °C. Ha gärna en termometer i kylskåpet.

 Fördjupning

Håll dig från köksbänken vid magsjuka

Sjukdomsframkallande mikroorganismer, det vill säga bakterier, virus och parasiter som sprids via mat kan när du har magsjuka hamna på händerna i samband med toalettbesök eller via kräkningar. När du är akut magsjuk kan det finnas miljarder av sjukdomsframkallande mikroorganismer i din avföring. Antalet minskar sedan gradvis efter att de akuta symtomen har försvunnit. Det kan dock ta några veckor, ibland månader innan de helt försvinner.

När du är eller nyligen har varit magsjuk är det mer sannolikt att det finns bakterier, virus eller parasiter på dina händer. Dålig handhygien före och vid matlagning kan leda till att den mat som tillagas blir förorenad och att andra som äter av maten blir sjuka. Det kan ibland räcka att ett litet antal sjukdomsframkallande bakterier, virus eller parasiter överförs till ätfärdig mat för att göra någon annan person sjuk.

Håll händerna rena

Händerna spelar en viktig roll för smittspridning till mat. Dålig handhygien är ofta orsak till att människor i Sverige blir sjuka av maten. Mikroorganismer på händer kan komma från oss själva, från andra människor eller från olika källor i omgivningen, till exempel djur och jord.

Handtvätt med tvål och vatten minskar antalet mikroorganismer på händerna väsentligt. Vattnet behöver inte vara varmt, men ljummet vatten är behagligare än kallt och fett och smuts går lättare att tvätta bort. Tvål behövs eftersom det löser upp fett och smuts, samt tar bort mikroorganismerna rent mekaniskt när händerna gnuggas och sköljs. Lämplig tvättid är ungefär 15 sekunder så att ett ordentligt skum bildas. Användning av handdesinfektion efter handtvätt med tvål och vatten kan ytterligare minska antalet mikroorganismer.

När det finns begränsat med vatten kan handdesinfektion vara ett alternativ. Det är lika effektivt som tvål och vatten för många avföringsbakterier. Det är däremot inte lika effektivt mot vissa parasiter och virus, till exempel cryptosporidium och norovirus , det virus som orsakar vinterkräksjuka.

Bakterier som stafylokocker kan finnas på huden, särskilt om huden har sår eller eksem. Om skadad hud kommer i kontakt med mat kan stafylokocker överföras till maten. Engångshandskar kan då vara bra för att täcka den skadade huden, men det är ändå viktigt att ha god handhygien.

Håll isär

När mikroorganismer överförs från en smutsig yta till en ren kallas det för korskontaminering. Det är en vanlig orsak till magsjuka. Det är främst via händer, skärbrädor och knivar som korskontaminering sker, men det kan ske under matlagningens alla moment. Om sjukdomsframkallande mikroorganismer överförs från exempelvis skärbrädor eller knivar till mat som är färdig att äta, finns det risk att den som äter maten blir magsjuk.

Disktrasor suger åt sig vätska och är svåra att rengöra. Om det finns sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter på trasan kan de spridas till andra delar i köket om trasan används till att torka bänkar, luckor, kranar och handtag.

Håll redskap och arbetsytor rena

Både diskning för hand och i maskin fungerar bra för att få bort mikroorganismer på bänkytor, skärbrädor och redskap. Vatten löser upp smuts och diskmedel förbättrar minskningen av antalet mikroorganismer på bänkytor och diskgods. Diskning med enbart vatten är inte tillräckligt för att få rent. Sköljning och torkning ökar minskningen ännu mer. Torkning av diskgodset eller bänkytorna är viktigt för att förhindra att eventuella kvarvarande mikroorganismer sprids till andra ytor och ätfärdiga livsmedel i köket. Rengöringen blir bättre om vattnet är varmt.

Olika ytmaterial är olika lätta att få rena. Vissa material kräver mer noggrann rengöring än andra för att få bort bakterier, virus och parasiter. Knivar och ytor av rostfritt stål är lättare att rengöra än plast och trä. Glas och keramik antas vara mitt emellan rostfritt stål och plast. Disktrasor är svårast att få helt rena om de inte kokas eller tvättas i maskin.

Håll grönsaker rena

Grönsaker kan bli förorenade av sjukdomsframkallande mikroorganismer via bevattning, jord, gödsel, hantering eller vid kontakt med förorenat material. Halten av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grönsaker minskar när de sköljs.

Det vanligaste sättet är att skölja grönsaker är under rinnande vatten. Det går också bra att skölja i ett vattenbad. Sköljning tar bort de flesta mikroorganismerna på grönsaker, men det kan finnas några kvar. Även om inte alla mikroorganismer försvinner vid sköljning, minskar ändå antalet och då minskar även risken att bli sjuk.

Håll kylvarorna kalla

Förvaringstemperaturen har stor betydelse för hur snabbt bakterier förökar sig. Ju lägre temperatur maten förvaras i, desto långsammare förökar bakterier sig. Förvaring av kylvaror vid 4 ºC gör att mikroorganismer förökar sig så långsamt att maten håller länge och risken för att bli sjuk är liten.

Senast granskad 2023-10-12