Försäljning av hembakta bullar

Barn som fikar

Det finns ingenting i lagstiftningen som förbjuder försäljning av hembakta bullar. Men det är alltid den som säljer mat som ansvarar för att maten är säker.

Lagstiftningen sätter säkerheten för konsumenterna i fokus. All mat som säljs eller skänks till konsument ska vara säker och det är säljarens ansvarar att se till att det är så.

Ideella föreningar måste uppfylla samma krav på att maten är säker som andra verksamheter. En restaurang eller ett café som drivs av en ideell förening omfattas därmed av samma krav som ett privat företag med samma verksamhet.

Den risk verksamheten kan medföra avgör vilka delar av lagstiftningen som den ansvariga måste uppfylla. Kommunen, som är kontrollmyndigheten, avgör om verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen. Kontakta kommunen med frågor om verksamheten behöver registreras eller ej.

Senast granskad 2024-05-08