Aktiva och smarta förpackningar

Förpackning med mat

Under senare år har mycket hänt när det gäller matförpackningar. Krav på längre hållbarhet har gjort att nya typer har tagits fram. De kallas ofta aktiva, smarta eller intelligenta och används framför allt i Japan, USA och Australien.

Bakgrund

Anledningen till att man utvecklar nya förpackningar är att sättet att sälja mat förändras. Företag vill allt mer sälja konserverade, hälsosamma och halvfärdiga livsmedel som är fräscha och naturliga. Man vill också minska kostnader när det gäller färdiglagade rätter. Även längre transportvägar bidrar.

Aktiva förpackningar

Det finns olika slags aktiva förpackningar. Vissa är gjorda av material som gör det möjligt att öka säkerheten eller bevara och öka livsmedlets kvalitet. Andra innehåller syre eller andra ämnen som gör att gaser, dålig lukt och annat absorberas så att kvaliteten bevaras under hela hållbarhetstiden.

En del förpackningar innehåller så kallad modifierad atmosfär med olika blandningar av syrgas, kvävgas och koldioxid för att förlänga hållbarheten. Mat som förpackas i modifierad atmosfär måste märkas med orden "förpackad i en skyddande atmosfär".

 I vissa mikrovågsförpackningar (till exempel för popcorn) används teknik för att temperaturen ska kunna höjas lokalt.

Smarta förpackningar

Smarta eller intelligenta förpackningar har en yttre eller inre indikator som berättar om livsmedlets historia och kvalitet. Vanligast är indikatorer för tid och temperatur, andra är indikatorer för och syrgas- och koldioxid. Det finns även färdigknappar som visar när till exempel en tillagning är klar. Ansträngningar har också gjorts att utveckla indikatorer för förruttnelse och kvalitet.

Vad säger lagen?

Inom EU har särskild lagstiftning tagits fram för aktiva, smarta och intelligenta förpackningar (Kommissionens förordning (EU) 450/2009), och en vägledning för de som tillverkar förpackningarna. Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, granskar därefter förpackningarna innan EU-kommissionen beslutar om att godkänna dem.

 

Tabell 1. Exempel på aktiva förpackningstekniker som aktivt absorberar
kemiska ämnen och gaser i utrymmet mellan livsmedel och förpackning.
 

Typ av tillämpning Exempel på användningsområde Exempel på reagens
Syrgasabsorbenter ost, bageriprodukter, konfektyr, nötter, mjölkpulver, kaffe, te, torkade
grönsaker, bönor, mjöl, gryn, örter, kryddor, öl, fruktjuicer, färdiglagade
kött- o fiskrätter, pasta, nudlar, rökta charkuteriprodukter, jordbruks- och trädgårdsprodukter
järnföreningar, askorbinsyra, metallsalter, org.metallföreningar katekol, Pd/Pt
katalysatorer, glukosoxid, alkoholoxidas
Fuktabsorbenter bageriprodukter, t ex kakor och franskbröd, kött, fisk, fjäderfä, färdiglagade
rätter, smörgåsar, skivade frukter/ grönsaker med högt vatteninnehåll,
jordbruks- och trädgårdsprodukter
glycerol, lera, kiselgel, propylenglykol, polyakrylatsalter
Koldioxidabsorbenter rostat kaffe kalciumhydroxid+ natriumhydroxid el kalciumhydroxid
Etenabsorbenter frukt som äpplen, kiwifrukt, aprikoser, bananer, mangos, gurka, tomater,
avokado, persimoner,grönsaker som morötter, potatis, sparris, brysselkål
aluminiumoxid+kalium-permanganat,krystobalit, aktivt kol, zeolit
Abs. av illaluktande ämnen; aminer, aldehyder och svavel livsmedel känsliga för oxidation som proteiner och/eller omättade fettsyror; kex, snacks, flingor; konserver, juice citronsyra i polymerer, cellulosaestrar, polyamid
Abs. av ämnen (skämda); laktos, kolesterol mejeriprodukter, mejeriprodukter för laktosintoleranta personer  

 

 

Tabell 2. Exempel på aktiva förpackningstekniker som aktivt avger
kemiska  ämnen och gaser till livsmedel.
 

Typ av tillämpning Effekt Exempel på användingsområde
(Fuktreglerare) reglerar vattenhalt grönsaker
Koldioxidavgivare

a) bakteriostatisk effekt speciellt på gramnegativa stavbakt.
b) effekt på andningen

a) kött, fisk, fjäderfä, färdiglagade rätter
b) färska grönsaker och frukt
 Etanolavgivare antimykotiska ämnen verkar mot vegetativa celler hos mikroorganismer; förhindrar
tillväxt av patogena mikroorganismer
bageriprodukter, torra fiskprodukter
Avgivning av organiska syror, t ex propion- och sorbinsyra antimikrobiella effekter, undvika mögel vid förvaring  omfattande en stor varierande mängd livsmedel, t ex bageriprodukter
 Avgivning av hinokitol antimikrobiella effekter  omfattande en stor varierande mängd livsmedel
 Svaveldioxidavgivning  

a) färgstabilisering

b) förhindra Maillardbryning

 

c) antimikrobiella effekter

 

a) torkad frukt, grönsaker, vin

b) omfattande en stor varierande mängd värmda och bakade livsmedel

c) omfattande en stor varierande mängd färska och processade livsmedel

 Avgivning av fungicider,
t ex pyretriner
 desinfektionsmedel av låg toxicitet som kan förhindra skadegörelse på utsidan av
en förpackning
 torra livsmedel i säckar som förvaras längre tid, t ex mjöl, ris, gryn och bönor
 Avgivning av ej godkända "konserveringsmedel", t ex allylisotiocyanat  antimikrobiella effekter  kött, färsk frukt
 Avgivning av antioxidanter,t ex BHT, BHA, E-vitamin  förhindra oxidation  torra livsmedel och oxidationskänsliga livsmedel
 Smakavgivare  motverka ämnen som bryts ned till illaluktande ämnen  omfattande en stor varierande mängd färska och processade livsmedel
 Enzymatiska effekter  glukosoxidas, kolesterolreduktas  alla slags livsmedel

 

Tabell 3. Exempel på smarta förpackningar.

 

Typ av tillämpning Funktion

Exempel på användningsområde

Tid-temperaturindikator (extern) information om temperaturhistoria och/eller överskridande av en kritisk
temperatur
vid transport och förvaring av kylda eller frysta livsmedel
Syrgasindikatorer (intern) information om läckage livsmedel förvarat vid reducerad syrgaskonc. (bevis på brytning) el. modifierad
atmosfär alt. vakuumförpackade
Koldioxidindikator information om rätt konc. av koldioxid vid gaspackning livsmedel packade i modifierad atmosfär
Färdigindikator ("klarknappp") information om temperatur inne i livsmedlet mikrovågsuppvärmd mat, skinka
Förruttnelseindikator information om mikrobiologisk status färskt kött, fisk el. fjäderfä
Säkerhetsindikator information om brytning barnmatsburkar etc

Förpackningar och köksredskap

Senast granskad 2024-03-19