Oönskade ämnen

Det finns ämnen vi inte vill ha i maten. Det gäller till exempel bekämpningsmedel, miljögifter och läkemedelsrester. Tyvärr är det omöjligt att helt undvika att skadliga ämnen hamnar i maten eftersom vissa av dem finns i miljön. Livsmedelsverket arbetar därför på flera sätt för att skydda människor från att få i sig för höga halter av oönskade ämnen.

Klippor och hav.

Miljögifter i fisk

Fet fisk från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern kan innehålla dioxin och PCB. Därför finns det särskilda råd om hur ofta vi bör äta denna fisk för att inte påverkas.
Händer som håller ett äpple och en apelsin

Inga farliga halter

Ibland kommer larm om rester av bekämpningsmedel i frukt och grönt. Men risken för att bli sjuk av mat som inte är ekologisk är försvinnande liten.
linfrön

Naturliga gifter

Vissa växter innehåller naturliga växtgifter som till exempel ska skydda mot insekter. Oftast är halterna så låga att det inte är farligt för människor. Men ibland är det bra att se upp.
Senast granskad 2023-10-27