Koffein

kaffebönor i en säck

Koffein är en av världens mest konsumerade stimulerande medel. Koffein kan på kort sikt motverka trötthet och ge en känsla av att det går lättare att fokusera på uppgifter, men för stora intag kan ge illamående, hjärtklappning, muskeldarrningar och sömnproblem.

Var finns koffein?

Hur mycket får vi i oss?

Hur mycket koffein det finns i vissa drycker kan ge ett mått på hur mycket koffein man får i sig. Koffeinhalten i en kopp kaffe eller te varierar dock med styrkan på drycken, växtsorten och växtplatsen. En kopp vanligt bryggkaffe (15 centiliter) innehåller cirka 70 milligram koffein. En burk energidryck (25 centiliter) innehåller oftast omkring 80 milligram koffein. En burk coladryck (33 centiliter) innehåller ofta omkring 40 milligram koffein.

Är det farligt med koffein?

Gravida kvinnor rekommenderas att begränsa sitt koffeinintag därför att stora mängder koffein, över 300 milligram per dag,  tycks kunna öka risken för mycket tidiga missfall. Men även doser över 200 milligram per dag misstänks kunna ge en liten påverkan på fostrets vikt. Livsmedelsverket rekommenderar därför att gravida begränsar sitt dagliga koffeinintag till maximalt 200 milligram koffein, vilket motsvarar två till tre koppar kaffe (1,5 deciliter per kopp) eller fyra koppar te (2 deciliter per kopp).

För vem som helst kan för mycket koffein leda till obehagliga symtom som hjärtklappning, ångest och yrsel, magbesvär med illamående, kräkningar, magont och diarré. Andra effekter kan vara sömnbesvär. Olika personer är olika känsliga för koffein. Vissa personer undviker kaffe och andra koffeinhaltiga livsmedel helt, för att de tycker att de inte mår bra av dem, medan andra kan dricka många stora koppar kaffe flera gånger om dagen, och tycker att de mår bra av det. 

Hur vet jag om produkten innehåller koffein och hur mycket den innehåller?

Om en produkt innehåller koffein som tillsatt ingrediens eller som aromämne, måste det alltid anges i ingrediensförteckningen.
Drycker, utom de som är baserade på kaffe eller te, som innehåller mer än 150 milligram per liter måste märkas med texten "hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor" följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes.

Råd

Livsmedelsverket råd om koffein är att:

  • gravida bör begränsa mängden koffein till maximalt 200 milligram per dag. Det motsvarar ungefär två till tre koppar kaffe à 1,5 deciliter eller fyra koppar te à 2 deciliter.

  • kosttillskott med koffeinpulver bör undvikas om doseringsmått saknas. Sådana produkter är mycket lätta att överdosera av misstag, och överdosering av koncentrerade koffeinprodukter kan leda till allvarlig förgiftning.

  • energidrycker med koffein bör inte användas som törstsläckare eller som vätskeersättning vid träning. Intaget av sådana energidrycker bör inte kombineras med alkohol.

  • barn under 5 år bör inte dricka kaffe eller energidryck. De bör heller inte dricka stora mängder te eller coladrycker. Barn är känsligare för koffein än vuxna och kan reagera med till exempel hjärtklappning och illamående. Förvara koffeintabletter och tuggummin med koffein oåtkomligt för barn.

Fördjupning

Koffeinhalter i olika livsmedel

Koffeinhalten i kaffe och te varierar med styrkan på drycken, växtsorten och växtplatsen. I tabellen nedan anges mängden koffein i milligram per 1 deciliter dryck. Majoriteten av värdena i tabellen är de referensvärden som Efsa har fastslagit för olika drycker. Vitt te och oolong-te innehåller också koffein, i liknande mängder som svart och grönt te.

Livsmedel Efsa valt värde (2015)1 Koffeinhalt i  mg per 1 dl dryck
Kaffe, bryggmalet 44,5
Kaffe, snabb/pulver 44,5
Kaffe, espresso 134
Kaffe, cappuccino 27,2
Kaffe, decaffeinated/koffeinfritt 2,1
Te, svart 22
Te, grönt 15,1
Te, ospecificerat 16,5
Te, decaf/"koffeinfritt" 2,5
Energidryck 32
Coladryck 10,8
Chokladdryck (hög kakaohalt) 16,8
Chokladdryck (låg kakaohalt) 2

1. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. 2015. Scientific Opinion on the safety of caffeine, Efsa Journal, 2015;13(5):4102

Gränsvärden

När koffein används som aromämne får det endast tillsättas vissa livsmedel i begränsade mängder:

  • mjölkprodukter inklusive glass: maximalt 70 milligram per kilo
  • konfektyr: maximalt 100 milligram per kilo
  • alkoholfria drycker: maximalt 150 milligram per kilo.

Aktuella gränsvärden finns i förordning (EU) nr 872/2012 om aromämnen.

Senast granskad 2023-11-24