Bestrålning av livsmedel

Bestrålning av livsmedel används för att för att döda insekter, parasiter och bakterier som man vill bli av med. Metoden kan också användas för att döda mikroorganismer, till exempel salmonella och listeria, i kryddor, kött- och fiskprodukter. Den används också för att förhindra att groddar ska bildas på potatis och lök och för att vissa frukter ska mogna långsammare.

I Sverige är bara bestrålning av kryddor tillåten, inget annat. Det har varit tillåtet sedan 1997. Bestrålningen får bara utföras för att hindra smittspridning och om det inte finns andra sätt att döda organismer i kryddorna. Bestrålning får inte användas som ersättning för dåliga hygien- och hälsoåtgärder.

Märkning

Livsmedel som har bestrålats måste märkas med "bestrålad" eller "behandlad med joniserande strålning". Det gäller även om det bestrålade livsmedlet bara utgör en mindre del av en kryddprodukt med flera ingredienser. Det ska alltså alltid framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller en ingrediens som är bestrålad.

Riskbedömning

Bestrålade livsmedel anses inte farliga att äta enligt WHO/FAO och IAEA. Livsmedlen är inte själva radioaktiva, och avger alltså ingen strålning. Bestrålning försämrar inte heller vitaminer eller annan näring mer än annan värmebehandling.

Senast granskad 2023-10-25