Mikroplast

Vatten från kran rinner ner i ett dricksglas

Höga halter av små partiklar av plaster - mikroplaster - har påträffats i havet och de har även hittats i fisk, ostron och musslor. I dag känner vi inte till några hälsorisker på grund av de mikroplaster som hittats i mat och dricksvatten. Men vi behöver mer kunskap om hur mikroplaster, påverkar miljön och människor.

Vad är mikroplast?

Mikroplast är mycket små partiklar, fragment, fibrer och pellets av plast och gummi. I storlek ligger mikroplaster i intervallet 0,1 mikrometer till 5 mm. En mikrometer är en miljondelsmeter.

Var finns mikroplast?

Mikroplast finns både inomhus och utomhus. Inomhus kan det handla om fibrer från textilier, fleece, och utomhus kan det vara gummipartiklar från däckslitage. Förekomst i haven beror på nedbrytning av plastartiklar och fiskredskap.

Mikroplast har påträffats i livsmedel som musslor, öl, honung och salt samt i mineralvatten. Högre halter har påträffats i förpackat vatten. Det beror troligen på att de förts över från plastmaterial i flaskan och korken.

Är mikroplaster i maten och dricksvattnet farligt?

I dagsläget känner vi inte till några hälsorisker på grund av de mikroplaster som hittats i mat och dricksvatten. Större mikropartiklar tas inte upp av tarmen och därmed inte i kroppen. Ju mindre partiklarna är ju större är dock möligheten att de kan tas upp. Vi behöver mer kunskap om hur mikroplaster påverkar miljön och maten. 

Vad gör Livsmedelsverket?

 

Senast granskad 2023-10-16