Kolloidalt silver

Kolloidalt silver får inte säljas som kosttillskott inom EU. Produkter med kolloidalt silver och silverföreningar kan ha skadliga hälsoeffekter, särskilt om man använder det under en längre tid. Det finns i dag inget vetenskapligt stöd för att silver skulle kunna ha positiva effekter på hälsan.

Vad är kolloidalt silver?

Kolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning.  I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning). 

Får kolloidalt silver säljas i Sverige?

Kolloidalt silver får inte säljas som kosttillskott. Det beror på att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, inte kunnat utvärdera om kosttillskott med kolloidalt silver är säkert att äta.

Även om kolloidalt silver inte får säljas som kosttillskott marknadsförs och säljs sådana produkter numera som ”vattenreningsprodukter”. Detta av samma företag som tidigare sålde dem som kosttillskott. Orsaken till att dessa produkter får säljas är att silver i vattenreningsprodukter betraktas som desinfektionsmedel.

Hälsorisker med kolloidalt silver

Kolloidalt silver innehåller mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar. Kunskapen om nanopartiklar är i nuläget begränsad. Det vi vet är att de reagerar lätt med andra ämnen och kan binda till bland annat proteiner och förändra eller påverka celler.

Det finns uppgifter om att personer efter lång tids intag av silver, även kolloidalt silver, har utvecklat så kallad argyria. Argyria missfärgar hud och ögonvitor och kan även missfärga inre organ. Hur mycket silver det krävs för att utveckla argyria vet man inte.

Bakterier som utsätts för antibiotika och andra antibakteriella preparat kan bli motståndskraftiga mot preparaten. Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha bakteriedödande effekt. Det innebär att bakterier som utsätts för sådana produkter kan bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika.

Silver i sårsalvor och förbandsmaterial

Silver i form av joner/salt kan döda eller hindra bakterier eller svamp från att växa. Därför används det ibland i sårsalvor och förbandsmaterial i saltform. Silver i rent metallisk form har däremot inte sådan effekt.

Silver som tillsats

Silver kan användas som en godkänd tillsats. Det är ett slags färgämne som kallas E-174. E-174 får endast användas till överdrag på choklad och konfektyrer, samt likör.

Kan kolloidalt silver skada miljön?

Kolloidalt silver skulle kunna påverka miljön. På vilket sätt beror på i vilken form silvret förekommer, den giftigaste formen är den fria silverjonen. Framför allt påverkas organismer som lever i vatten. Silver har varit ett problem bland annat vid utsläpp från fotolaboratorier.

 

Senast granskad 2024-03-21