Bisfenol A

Den mängd bisfenol A vi får i oss bedöms inte skada hälsan enligt den kunskap vi har i dag. Det gäller alla åldersgrupper och även foster.

Var finns Bisfenol A?

Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter som CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper.

Bisfenol A finns också i olika typer av matbehållare, till exempel konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport.

Det är inte tillåtet att sälja nappflaskor av polykarbonat eller förpackningar med lack och ytskikt som innehåller bisfenol A avsedda för barn under tre års ålder.

Från och med september 2018 skärps reglerna inom hela EU. Förbudet gäller  då även pipmuggar och andra dryckeskärl för barn. Det blir heller inte tillåtet att använda beläggningar som släpper ifrån sig Bisfenol A till mat som är avsedda för barn upp till tre år.

Är det farligt med bisfenol A?

Risken beror inte bara på hur farligt ett ämne är, utan även på hur mycket man får i sig av det. Den mängd bisfenol A vi får oss bedöms inte skada hälsan enligt den kunskap vi har i dag. Det gäller alla åldersgrupper och även foster. Bedömningen är gjord av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Efsa har gått igenom 450 studier kring bisfenol A och dess effekter. Bland dessa ingick studier om effekter vid låga doser av bisfenol A.

Efsa betonar dock att det finns osäkerheter kring vissa effekter av bisfenol A. Man inväntar därför en pågående längre studie på försöksdjur, två år, som förhoppningsvis kan besvara dessa osäkerheter.

Fördjupning

De grupper som enligt "worst case"-beräkningar skulle få i sig mest bisfenol A, från både mat och andra källor, kommer upp till 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag.

Det finns alltså en god marginal till det tolerabla dagliga intag (TDI) som Efsa föreslagit - 4 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. TDI är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för hälsan.

Gränsvärden

Gränsvärdet för hur mycket bisfenol A från livsmedelsförpackningar av plast som får vandra över till livsmedel är 50 mikrogram per kilo livsmedel.

Vad gör myndigheterna?

Livsmedelsverket följer noggrant arbetet i Efsa och internationell forskning som kan klargöra eventuella hälsorisker med bisfenol A.

Senast granskad 2018-02-15