Folat

Närbild på broccoli.

Folat finns i nästan all mat i mycket små mängder. Folat behövs för att bilda nya celler och röda blodkroppar. När cellbildningen ökar, till exempel då man växer eller är gravid, ökar behovet av folat. 

Folat och folsyra är olika former av samma B-vitamin. Folat finns naturligt i mat medan folsyra är ett konstgjort framställt folat som används vid berikning och i kosttillskott.

Hur får vi i oss folat?

Mörkgröna bladgrönsaker och olika slag av kål, bönor, kikärtor, linser, frukt och bär är livsmedel som innehåller mycket folat. Även fullkornsprodukter, filmjölk och yoghurt innehåller förhållandevis mycket folat.   

Hur mycket folat behöver vi?

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag
Spädbarn 6-11 månader 50 mikrogram
Spädbarn och barn under 2 år 60 mikrogram
Barn 2-5 år 80 mikrogram
Barn 6-9 år 130 mikrogram
Barn 10-13 år 200 mikrogram
Ungdomar över 14 år och vuxna 300 mikrogram
Kvinnor i barnafödande ålder 400 mikrogram
Gravida och ammande 500 mikrogram

Många får i dag i sig för lite folat från maten. Under en graviditet är folat extra viktigt, och genom att ta folsyratillskott i god tid före graviditeten kan man minska antalet barn som föds med, eller foster som aborteras på grund av, ryggmärgsbråck. 

Folatbrist

Brist på folat/folsyra ger blodbrist, det vill säga anemi, eftersom kroppen inte kan tillverka röda blodkroppar på rätt sätt. Om mamman har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Låga folathalter ökar även risken för missfall.

Kan man få i sig för mycket folat eller folsyra?

Det finns ingen risk att få i sig för mycket folat genom att äta mycket folatrik mat. Däremot kan ett högt intag av folsyra, till exempel genom kosttillskott, maskera symtom som uppkommer av vitamin B12-brist. Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har därför satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av folsyra till 1000 mikrogram per dag för vuxna. 

Källor

Fördjupning

Varför är folsyra/folat extra viktigt för personer som kan tänkas bli gravida? 

Folsyra/folat behövs för att fostret ska utvecklas normalt. Under de första veckorna efter befruktningen bildas det tidiga anlaget till centrala nervsystemet, neuralröret, hos fostret. B-vitaminet folsyra/folat spelar en viktig roll för att neuralröret ska utvecklas normalt.

Om man har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Flera studier visar att kosttillskott med folsyra kan minska risken för ryggmärgsbråck.

När under graviditeten bör man äta folsyra för att minska risken för att barnet får ryggmärgsbråck?

För att få effekt måste man börja cirka en månad före befruktningen. Efter vecka 12 har folsyra ingen effekt mot ryggmärgsbråck. Däremot är det viktigt att äta mat som är rik på folat under hela graviditeten. Det behövs för fostrets utveckling och mammans blodbildning.

De som äter mycket folatrika livsmedel, till exempel vegetarianer och veganer som äter stora mängder baljväxter, får i sig tillräckligt mycket folat via maten. För säkerhets skull rekommenderas ändå alla som planerar en graviditet att ta tillskott. 

Hur många barn föds med ryggmärgsbråck i Sverige?

Risken för en person i Sverige att föda ett barn med ryggmärgsbråck är bland de lägsta i världen.

För närvarande föds årligen 15-25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck. Omkring 50 foster med ryggmärgsbråck aborteras årligen efter upptäckt vid den rutinmässiga ultraljudsundersökning som erbjuds alla gravida kvinnor. 

Hur mycket folat får svenska kvinnor i sig?

Kostundersökningar i Sverige tyder på att kvinnor i barnafödande ålder i genomsnitt får i sig runt 250 mikrogram folat per dag från vanlig mat. Därför rekommenderas alla som kan tänkas bli gravida att ta tillskott med folsyratabletter.

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2022-03-23