D-vitamin

Närbild på ett glas mjölk

D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på D-vitamin kan orsaka rakit. D-vitamin är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott.

Hur får vi i oss D-vitamin?

Vi får i oss vitaminet på två sätt: dels via maten, dels bildas D-vitamin i huden när vi är ute i solen.

Under sommarhalvåret är solbestrålning på huden den viktigaste källan. För att bilda D-vitamin motsvarande ett dagligt intag av 5-10 mikrogram från mat räcker det i juni och juli att vara ute barärmad upp till en kvart 2-3 gånger i veckan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med ålder och hur mycket man vistas i solen. 

20 juni kom nya nordiska näringsrekommendationer, NNR 2023. I slutet av september antas en svensk version av näringsrekommendationerna och då uppdateras värdena på webbplatsen.

Grupp/ålder Rekommenderat intag per dag
Spädbarn och barn under 2 år 10 mikrogram
Barn och vuxna under 75 år 10 mikrogram
Vuxna med lite eller ingen solexponering 20 mikrogram
Vuxna över 75 år 20 mikrogram


Råd om D-vitamintillskott till särskilda grupper

För att få tillräckligt med D-vitamin rekommenderar Livsmedelsverket att vissa grupper tar kosttillskott med D-vitamin. Det gäller alla barn under 2 år och alla vuxna över 75 år. Det gäller också alla som inte äter fisk eller D-vitaminberikad mat och alla som inte exponeras för solljus på sommaren. Gravida och ammande omfattas av råden om de ingår i någon av dessa grupper.

D-vitamin anges ibland i internationella enheter.  10 mikrogram motsvarar 400 IE (IE = internationella enheter).

Grupp Rekommenderat tillskott av D-vitamin per dag
Alla barn under 2 år 10 mikrogram 
Barn och vuxna som inte äter fisk 10 mikrogram
Barn och vuxna som inte äter berikade livsmedel 10 mikrogram
Barn och vuxna som inte äter fisk eller berikade livsmedel 10 mikrogram
Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren 10 mikrogram
Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren och dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel 20 mikrogram
Alla över 75 år

20 mikrogram

Hela året eller bara under vintern?

Det är särskilt viktigt med tillskott under vinterhalvåret. Uppehåll kan göras maj-augusti, för den som vistas i solen, men det går också bra att ta tillskott hela året.

Brist på D-vitamin

Långvarig brist på D-vitamin kan orsaka rakit, "engelska sjukan", hos barn, vilket visar sig som mjukt och missformat skelett, och benuppmjukning, osteomalaci, hos vuxna. Allvarlig brist på D-vitamin kan orsaka kramper. Detta är mycket ovanligt i Sverige. Det finns också forskning som tyder på att låga halter av D-vitamin kan ha betydelse för uppkomsten av andra sjukdomar såsom kardiovaskulär sjukdom.

Har svenskar generellt brist på D-vitamin?

Det saknas breda, representativa studier om D-vitaminnivåer i blodet hos svenskar, men de studier som finns pekar på att nivån för vissa grupper är otillfredsställande, till exempel hos vissa invandrargrupper och äldre som tillbringar lite tid utomhus.

I samband med Livsmedelsverkets nationella undersökning av vuxna svenskars matvanor, Riksmaten vuxna 2010-11, mättes nivåerna av D-vitamin i blodet hos en undergrupp av deltagarna. Mätningarna visade att cirka 20 procent av deltagarna hade D-vitaminstatus under optimal nivå (<50 nanomol per liter). Livsmedelsverket har sedan dess höjt kraven för D-vitaminberikning av olika livsmedelsgrupper. De nya reglerna trädde i kraft den 16 maj 2018 med en övergångstid på två år. De nya berikningsreglerna förväntas leda till att fler personer får i sig tillräckligt med D-vitamin via maten.

Kan man få i sig för mycket D-vitamin?

Stora mängder D-vitamin är giftigt och kan leda till att man får för mycket kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Man kan inte få i sig farliga mängder D-vitamin enbart via maten, men om man äter kosttillskott som innehåller D-vitamin kan man få för mycket.

Om man behöver ta tillskott bör man tänka på att inte ta för hög dos. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag av D-vitamin från mat och tillskott. Gränsen är satt utifrån den mängd man kan få i sig varje dag hela livet utan att riskera att skada hälsan. Den övre gränsen är för

  • vuxna och barn från 11 år  – 100 mikrogram per dag
  • barn 1-10 år – 50 mikrogram per dag.

Berikning med D-vitamin

I Sverige är det obligatoriskt att berika viss mjölk, fil, yoghurt och motsvarande vegetabiliska och laktosfria alternativ samt vissa matfetter med D-vitamin. Nya berikningskrav trädde i kraft den 16 maj 2018. Enligt dessa ska mejeriprodukter och motsvarande växtbaserade alternativ med fetthalt på högst 3 procent innehålla 1 mikrogram D-vitamin per 100 milliliter. Margariner och matfettsblandningar ska innehålla 20 mikrogram per 100 gram. 

Olika former av D-vitamin

Det finns flera former av D-vitamin. Vitamin D3 är den form av D-vitamin som bildas i vår egen hud då vi vistas i solen och finns även i till exempel fisk, kött och ägg, samt livsmedel berikade med vitamin D3. Vitamin D2 finns i svampar, till exempel stensopp (karljohan) och kantareller, samt livsmedel berikade med vitamin D2. Bioaktiviteten är något lägre för vitamin D2 än för vitamin D3, men vid regelbundet intag ger båda formerna en tillfredsställande D-vitaminstatus.

Värdet för D-vitamin i Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas omfattar både vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol). 

D-vitamin anges ibland i internationella enheter. Omvandlingsfaktorerna mellan de två enheterna är:
1 IE = 0,025 mikrogram D-vitamin
1 mikrogram D-vitamin = 40 IE

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2023-05-23