D-vitamin

Närbild på ett glas mjölk

D-vitamin har många funktioner i kroppen. Bland annat behövs D-vitamin för att vi ska kunna bilda starka tänder och skelett. D-vitamin är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av. Livsmedelsverket rekommenderar därför tillskott av D-vitamin till vissa grupper.

D-vitamin från maten och från solen

Vi får i oss D-vitamin på två sätt: dels via maten, dels bildas D-vitamin i huden när vi är ute i solen. Det mesta D-vitaminet från mat får vi när vi äter fet fisk. Feta fiskar, till exempel lax, sill och makrill innehåller mycket D-vitamin.

Under sommarhalvåret är sol på huden den viktigaste källan till D-vitamin för de flesta. Du behöver inte vistas i solen länge för att bilda D-vitamin. I juni och juli räcker det att vara ute i solen i kortärmad tröja och shorts en kvart 2-3 gånger i veckan. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats i solen under sommaren kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

Hur mycket D-vitamin behöver vi få i oss?

Hur mycket D-vitamin du behöver få i dig varierar beroende på hur gammal du är och hur mycket du vistas i solen. Rekommenderat intag av D-vitamin per dag:

  • Barn och vuxna bör få i sig 10 mikrogram D-vitamin per dag*. 
  • Personer från 70 års ålder bör få i sig 20 mikrogram D-vitamin per dag. Det beror på att äldre har svårare att tillgodogöra sig D-vitaminet.

*Personer som aldrig eller mycket sällan får sol på huden bör få i sig 20 mikrogram D-vitamin per dag.

För några är det svårt att få i sig dagsbehovet av D-vitamin genom maten. Livsmedelsverket rekommenderar därför kosttillskott med D-vitamin till vissa grupper.

Vissa behöver ta tillskott av D-vitamin

Livsmedelsverket rekommenderar att vissa tar tillskott av D-vitamin. Det gäller små barn och äldre men också de som inte äter viss mat och/eller inte får sol. Vi har inga särskilda rekommendationer om tillskott av D-vitamin för gravida eller ammande. Du som är gravid eller ammar omfattas av samma rekommendationer som andra. I tabellen nedan ser du vem som bör ta tillskott och hur mycket.

Grupp Rekommenderat tillskott av D-vitamin per dag
Alla barn under 2 år 10 mikrogram 
Barn och vuxna som inte äter fisk 10 mikrogram
Barn och vuxna som inte äter berikade livsmedel 10 mikrogram
Barn och vuxna som inte äter fisk eller berikade livsmedel 10 mikrogram
Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren 10 mikrogram
Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren och dessutom inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel 20 mikrogram
Alla över 75 år* 20 mikrogram

* Rekommendationen kommer att ses över utifrån ändringen av åldersgrupper i NNR 2023.

Mängden D-vitamin i kosttillskott kan anges antingen i mikrogram eller i internationella enheter (förkortat IE). 10 mikrogram motsvarar 400 IE.

Den som är i solen kan göra uppehåll maj-augusti

Det är särskilt viktigt med D-vitamintillskott under vinterhalvåret. Om du tillhör de som behöver ta D-vitamintillskott kan du göra uppehåll under maj till augusti om du vistas i solen. Men det går också bra att ta tillskott hela året.

Brist på D-vitamin

Långvarig brist på D-vitamin kan orsaka rakit, "engelska sjukan", hos barn, vilket visar sig som mjukt och missformat skelett. Hos vuxna kan långvarig brist på D-vitamin orsaka benuppmjukning, osteomalaci. Allvarlig brist på D-vitamin kan orsaka kramper. Detta är mycket ovanligt i Sverige.

Det finns också forskning som tyder på att låga halter av D-vitamin kan ha betydelse för uppkomsten av andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom.

Ta inte för hög dos kosttillskott

För mycket D-vitamin i blodet kan vara farligt. Det går inte att få i sig farliga mängder via maten, men om du tar kosttillskott kan du få i dig för mycket. Titta hur mycket ditt kosttillskott innehåller. Den övre gränsen (upper level, UL) för intag av D-vitamin är

  • barn 1-10 år: 50 mikrogram per dag
  • vuxna och barn från 11 år: 100 mikrogram per dag

Fördjupning

Har svenskar generellt brist på D-vitamin?

Det saknas breda, representativa studier om D-vitaminnivåer i blodet hos svenskar, men de studier som finns pekar på att nivån för vissa grupper är otillfredsställande. Det gäller till exempel vissa invandrargrupper och äldre som tillbringar lite tid utomhus.

I samband med Livsmedelsverkets nationella undersökning av vuxna svenskars matvanor, Riksmaten vuxna 2010-11, mättes nivåerna av D-vitamin i blodet hos en undergrupp av deltagarna. Mätningarna visade att cirka 20 procent av deltagarna hade D-vitaminstatus under optimal nivå (<50 nanomol per liter). Livsmedelsverket har sedan dess höjt kraven för D-vitaminberikning av olika livsmedelsgrupper. De nya reglerna trädde i kraft den 16 maj 2018 med en övergångstid på två år. De nya berikningsreglerna förväntas leda till att fler personer får i sig tillräckligt med D-vitamin via maten.

Rekommenderat intag av D-vitamin – detaljerad tabell

Det rekommenderade intaget av D-vitamin varierar med ålder och solexponering. Här nedan ser du en detaljerad tabell över det rekommenderade intaget av D-vitamin för olika grupper.

Grupp Rekommenderat intag av D-vitamin per dag
Spädbarn 7–11 mån* 10 mikrogram 
Barn 1-17 år 10 mikrogram
Vuxna 18-70 år 10 mikrogram
Gravida och ammande 10 mikrogram
Vuxna över 70 år 20 mikrogram
Personer med lite eller ingen solexponering 20 mikrogram

*Helamning rekommenderas som näring för spädbarn under de första sex månaderna. Men från 1–2 veckors ålder bör alla spädbarn få 10 mikrogram vitamin D3 per dag som tillskott.

Kan man få i sig för mycket D-vitamin?

Stora mängder D-vitamin är giftigt och kan leda till att man får för mycket kalcium i blodet, kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Man kan inte få i sig farliga mängder D-vitamin enbart via maten, men om man äter kosttillskott som innehåller D-vitamin kan man få för mycket.

Om du behöver ta kosttillskott med D-vitamin bör du tänka på att inte ta för hög dos. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag av D-vitamin från mat och tillskott. Gränsen är satt utifrån den mängd man kan få i sig varje dag hela livet utan att riskera att skada hälsan. Den övre gränsen (upper level, UL) är 50 mikrogram per dag för barn 1-10 år, samt 100 mikrogram per dag för vuxna och barn från 11 år. 

Berikning med D-vitamin

I Sverige är det obligatoriskt att berika viss mjölk, fil, yoghurt och motsvarande vegetabiliska och laktosfria alternativ samt vissa matfetter med D-vitamin. Mejeriprodukter och motsvarande växtbaserade alternativ med fetthalt på högst 3 procent ska innehålla 1 mikrogram D-vitamin per 100 milliliter. Margariner och matfettsblandningar ska innehålla 20 mikrogram per 100 gram.

Olika former av D-vitamin

Det finns flera former av D-vitamin. Vitamin D3 är den form av D-vitamin som bildas i vår egen hud när vi vistas i solen. Vitamin D3 finns även i till exempel fisk, kött och ägg, samt livsmedel som är berikade med vitamin D3. Vitamin D2 finns i svampar, till exempel stensopp (karljohan) och kantareller, samt livsmedel berikade med vitamin D2. Bioaktiviteten är något lägre för vitamin D2 än för vitamin D3, vilket innebär att kroppen inte kan nyttja vitamin D2 i lika stor utsträckning som vitamin D3, men vid regelbundet intag ger båda formerna en tillfredsställande D-vitaminstatus.

Värdet för D-vitamin i Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas omfattar både vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol).

D-vitamin anges ibland i internationella enheter. Omvandlingsfaktorerna mellan de två enheterna är:
1 IE = 0,025 mikrogram D-vitamin
1 mikrogram D-vitamin = 40 IE

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2023-10-20