Biotin

Närbild på ägg.

Kroppen behöver biotin bland annat för fettsyraomsättningen.  Normalt täcker matens innehåll behovet av biotin. Biotin kallades förr vitamin H.

Hur får vi i oss biotin?

Biotin finns i nästan all mat. Lever, äggula, havregryn och vetegryn är speciellt innehållsrika. Biotin bildas också av våra tarmbakterier, men det är oklart hur mycket den produktionen bidrar till det totala intaget.

Hur mycket biotin behöver vi?

Det finns inga nordiska rekommendationer för hur mycket biotin vi behöver. En blandad kost ger i genomsnitt 40 mikrogram biotin per dag. Biotinbrist förekommer i regel inte hos den europeiska befolkningen. Baserat på genomsnittsintaget och avsaknaden av brist har den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fastställt att ett tillräckligt intag av biotin är 40 mikrogram per dag. 

Biotinbrist

Brist på biotin är mycket ovanligt.

Kan man få i sig för mycket biotin?

Idag saknas information för att kunna säga vilken nivå av biotin som eventuellt skulle kunna vara skadlig. De studier som finns på området visar dock att det sammantagna intaget av biotin inte utgör någon hälsorisk för den allmänna befolkningen.

 Källor

 

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2022-03-22