Mangan

En rundel med knäckebröd.

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Mangan som näringsämne behövs i små mängder och deltar till exempel i kroppens omsättning av kolhydrater och protein.

Hur får vi i oss mangan?

Vi får i oss mangan genom maten vi äter. Mangan finns främst i livsmedel från växtriket som till exempel ris, havregryn och bladgrönsaker.

Vi får också i oss mangan genom dricksvattnet. I det kommunala dricksvattnet är gränsvärdet för mangan 0,05 milligram/l. För privata brunnar finns ett riktvärde på 0,3 milligram/l och WHOs hälsobaserade riktvärde är 0,4 milligram/l.

Hur mycket mangan behöver vi?

Om man äter vanlig mat får man i sig tillräckligt med mangan. I de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 anges inget rekommenderat intag (RI) för mangan, eftersom det saknas underlag för att fastställa det. Inte heller den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), anger någon rekommendation. Däremot har man i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 satt ett tillräckligt intag (Adequate Intake (AI)) för mangan och intaget uppskattas variera i olika åldersgrupper. Det är möjligt att man skulle kunna äta mindre mangan än så utan att få brist men det saknas underlag för att fastställa en sådan nivå.

Uppskattat tillräckligt intag per dag :

Kön/Grupp/Ålder Tillräckligt intag
Spädbarn 7-11 månader 0,02-0,5 milligram
Barn 1-3 år 0,5 milligram
Barn 4-6 år 1,0 milligram
Barn 7-10 år 1,5 milligram
Barn 11-14 år 2,0 milligram
Flickor 15-17 år 3,0 milligram
Pojkar 15-17 år 2,5 milligram
Vuxna från 18 år 3,0 milligram

Manganbrist

Manganbrist är ytterst ovanligt om det ens förekommer. Man vet inte så mycket om samband mellan manganfattig kost och hälsa.

Kan man få i sig för mycket mangan?

För mycket mangan kan vara giftigt och påverka nervsystemet men kroppen har ett eget reglersystem i tarmen för att bara så mycket som är nödvändigt ska tas upp från det vi äter och dricker. Hos små barn är detta system inte fullt utvecklat vilket gör att det finns en risk att de får i sig för mycket mangan från mat och dricksvatten.

Modersmjölksersättning kan innehålla upp till 500 mikrogram mangan/l. Innehållet av mangan i modersmjölksersättningen kan man se i näringsdeklarationen. Livsmedelsverkets råd är att om möjligt välja produkter med låg manganhalt.

Barn som får modersmjölksersättning blandat med manganhaltigt vatten löper en viss risk för att får för mycket mangan. För hushåll med privata brunnar beräknas cirka 9 % av dessa (100 000 personer) ha brunnsvatten med manganhalter över WHO's riktvärde. Om manganhalten i vattnet är högre än 0,4 mg/l bör vattnet inte användas när man blandar modersmjölksersättning. Om vattnet har manganhalter mellan 0,05 och 0,4 mg/l bör man välja den modersmjölksersättning som har det jämförelsevis lägsta innehållet av mangan.

Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-02-12