Magnesium

En närbild på massa olika nötter med och utan skal

Magnesium behövs bland annat för produktionen av protein, för omsättningen av kalcium samt för normal nerv- och muskelfunktion.

Hur får vi i oss magnesium?

Magnesium finns främst i baljväxter, bladgrönsaker, fullkornsprodukter och kött, fisk och skaldjur. Vi får också i oss magnesium genom vattnet vi dricker, framförallt i kommuner med hårt vatten.

Hur mycket magnesium behöver vi?

De Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 har inte fastställt något rekommenderat intag (RI) för magnesium, eftersom det saknas underlag för detta. Däremot har man satt ett tillräckligt intag (adequate intake, (AI)). Det tillräckliga intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Tillräckligt intag
Spädbarn 7-11 månader 80 milligram
Barn 1-3 år 170 milligram
Barn 4-10 år 230 milligram
Flickor 11-17 år 250 milligram
Pojkar 11-17 år 300 milligram
Kvinnor 300 milligram
Män 350 milligram

Magnesiumbrist

Magnesiumbrist är ytterst ovanligt men kan uppstå vid kostrestriktion eller vid vissa sjukdomar. Brist på magnesium kan ge hämmad tillväxt, beteendestörningar och störningar i hjärtfunktionen. Allvarlig magnesiumbrist kan ge kramp.

Kan man få i sig för mycket magnesium?

Ett högt intag av magnesium från kosttillskott kan ge diarré. Därför är en övre gräns för säkert intag (UL, upper level) för magnesium från kosttillskott satt till 250 mg per dag.

 Källor

 

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-03-05