Koppar

Bitar av mörk choklad.

Koppar är ett grundämne som finns i alla livsmedel och kan också finnas i dricksvatten eftersom ledningarna i våra kök och badrum framförallt består av kopparrör (gäller bostaden; fastighetsinstallationen).

Koppar är nödvändigt för att kroppen ska fungera normalt. Det ingår i en rad enzymer som hjälper ämnesomsättningen samt omsättningen av järn i kroppen. För att vi ska må bra behöver vi alltså få i oss en viss mängd koppar – men inte för mycket.

Var finns det koppar?

Koppar finns i alla livsmedel men mest i lever och inälvsmat, skaldjur, nötter och kakao. Mer måttliga halter finns i kött, fisk, grönsaker och spannmål. Vi får även i oss koppar genom dricksvattnet. När man lagar mat eller förvarar mat i gamla/antika koppar eller mässingskärl kan koppar lösas ut.

Hur mycket koppar behöver vi varje dag?

Rekommenderat intag (RI) finns fastställt i de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023. Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat intag
Spädbarn 7-11 månader 220 mikrogram
Barn 1-3 år 340 mikrogram
Barn 4-6 år 400 mikrogram
Barn 7-10 år 570 mikrogram
Flickor 11-14 år 780 mikrogram
Pojkar 11-14 år 740 mikrogram
Flickor 15-17 år 880 mikrogram
Pojkar 15-17 år 900 mikrogram
Kvinnor  900 mikrogram
Män 900 mikrogram
Gravida 1000 mikrogram
Ammande 1300 mikrogram

Kopparbrist

Brist på koppar är ovanligt och uppstår mest vid vissa tarmsjukdomar. Brist på koppar kan ge anemi, blodbrist, och störd benbildning hos barn, liksom störd hjärnfunktion hos vuxna.

Kan man få i sig för mycket koppar?

Ett för högt intag av koppar påverkar mag-tarmkanalen akut, vilket kan ge kräkningar och diarréer. På längre sikt kan ett för högt kopparintag leda till leverskador. Normalt reglerar kroppen hur mycket koppar som tas upp och hur mycket som utsöndras.

Nyfödda är särskilt känsliga för höga kopparhalter då kroppens ämnesomsättning inte är fullt utvecklad. Risken för att bli sjuk av för mycket koppar från dricksvatten är generellt låg.

Råd

  • Använd inte varmt kranvatten som dryck eller i matlagningen. Då kan du få i dig för mycket koppar. Låt kranvattnet rinna någon minut innan du dricker det eller använder det vid matlagning, då minskar kopparhalten.

  • Undvik att tillaga och förvara livsmedel i koppar- eller mässingskärl som inte är belagda med annan yta eftersom koppar kan lösas ut.

Fördjupning

Så utsätts vi för koppar

Det dagliga intaget av koppar från mat uppskattas ligga mellan ca 1-2 mg hos vuxna och mindre än 1 mg hos barn.

Kopparhalten i dricksvatten varierar beroende på vattnets sammansättning och på hur länge det varit i ledningarna. Därför varierar det mycket hur mycket koppar vi får i oss med dricksvatten. I en svensk studie från 2003 på 430 barn studerade man totalt 4703 prover på kranvatten från barnens hem. En medianhalt i dricksvattnet på 0,61 mg/l uppmättes i studien, och den 10:e och 90:e percentilen för kopparhalten var 0,04 respektive 1,57 mg/l (Pettersson, 2003).

Gränsvärden

Det finns ett gemensamt gränsvärde för koppar i dricksvatten inom hela EU som är 2 milligram koppar per liter. Det är satt för att skydda mot tillfälliga akuta mag- och tarmbesvär. Det finns även ett nationellt riktvärde för dricksvattenbrunnar för privat bruk på 0,2 milligram per liter där dricksvattnet anses vara tjänligt med anmärkning ur teknisk och estetisk synpunkt. Kopparhalter över 0,2 milligram per liter kan missfärga till exempel badkar och tvättfat i porslin, och göra hår blågrönt.

Riskvärdering

Negativa hälsoeffekter av koppar kan bero på såväl underskott som överskott av ämnet. Därför finns ett acceptabelt, eller idealt, intervall för kopparintag. 

För att hitta en övre gräns för ett acceptabelt intag av koppar, har man bland annat tagit hänsyn till dess möjliga skador på levern. Det anses vara ett bättre tecken på hur vi utsätts för koppar långsiktigt, medan mag-tarmeffekter mer visar den akuta påverkan.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för acceptabelt intag på 5 mg per dag eller 0,07 mg per kilo kroppsvikt och dag (Efsa, 2023). 

Risken för hälsoeffekter på grund av förhöjda kopparhalter i dricksvatten bedöms vara låg. Spädbarn som ges bröstmjölksersättning kan dock vara känsliga. Kopparhalterna i dricksvatten kan normalt minskas betydligt om vattnet spolas någon minut eller till jämn låg temperatur.

Källor

EFSA, 2023. Scientific Opinion on the re-evaluation of the existing health-based guidance values for copper and exposure assessment from all sources. EFSA Journal 2023;21(1):7728, 117 pp.

Pettersson, R., Rasmussen, F., Oskarsson, A. 2003. Copper in drinking water: not a strong risk factor for diarrhoea among young children. A population-based study from Sweden. Acta paediatr. 92:473-80.

Nordic Nutrition Recommendations 2023

Rerensvärden för energi och näringsämnen - En sammanfattning av de nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2023

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-02-13