Kalium

Spenatsallad i skål

Kalium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalium behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket.

Hur får vi i oss kalium?

Kalium finns i princip i alla livsmedel. Lite högre halter finns i nötter, frön, torkad frukt, potatis, färska frukter och grönsaker. Men även animaliska källor som kött, fisk och mejeriprodukter är viktiga källor till kalium.

Hur mycket kalium behöver vi?

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat  intag
Spädbarn 6-11 månader 1,1 gram
Barn 12-23 månader 1,4 gram
Barn 2-5 år 1,8 gram
Barn 6-9 år 2,0 gram
Flickor 10-13 år 2,9 gram
Pojkar 10-13 år 3,3 gram
Kvinnor och flickor  från 14 år 3,1 gram
Män och pojkar från 14 år 3,5 gram
Gravida och ammande 3,1 gram 

Kaliumbrist

Brist på kalium är mycket ovanligt men kan uppstå till exempel vid långvariga diarréer eller användande av vätskedrivande läkemedel. Kaliumbrist leder till trötthet, muskelsvaghet och rubbningar av hjärtrytmen. Kaliumbrist kan även leda till depression och förvirring.

Kan man få i sig för mycket kalium?

Ett långvarigt högt kaliumintag kan påverka hjärtfunktionen hos individer med nedsatt njurfunktion. Kosttillskott kan bidra till ett för högt intag vilket kan leda till hyperkalemi, ett livsfarligt tillstånd som orsakar rubbningar i hjärtrytmen vilket i sin tur kan utgöra en risk för hjärtstillestånd.

Källor

 

Salt och mineraler

Senast granskad 2022-06-17