Kalium

Spenatsallad i skål

Kalium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalium behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket.

Hur får vi i oss kalium?

Kalium finns i princip i alla livsmedel. Lite högre halter finns i nötter, frön, torkad frukt, potatis, färska frukter och grönsaker. Men även animaliska källor som kött, fisk och mejeriprodukter är viktiga källor till kalium.

Hur mycket kalium behöver vi?

I de Nordiska Näringsrekommendationerna 2023 anges inget rekommenderat intag (RI) för kalium, eftersom det saknas underlag för att fastställa det.  Däremot har man satt ett tillräckligt intag (Adequate Intake (AI)). Det tillräckliga intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Tillräckligt  intag
Spädbarn 7-11 månader 0,7 gram
Barn 1-3 år 0,85 gram
Barn 4-6 år 1,15 gram
Barn 7-10 år 1,8 gram
Flickor 11-14 år 2,4 gram
Pojkar 11-14 år 2,55 gram
Flickor 15-17 år 2,85 gram
Pojkar 15-17 år 3,4 gram
Kvinnor från 18 år 3,5 gram
Män 18-24 år 3,4 gram
Män från 25 år 3,5 gram
Gravida och ammande 3,5 gram 

Kaliumbrist

Brist på kalium är mycket ovanligt men kan uppstå till exempel vid långvariga diarréer eller användande av vätskedrivande läkemedel. Kaliumbrist leder till trötthet, muskelsvaghet och rubbningar av hjärtrytmen. Kaliumbrist kan även leda till depression och förvirring.

Kan man få i sig för mycket kalium?

Ett långvarigt högt kaliumintag kan påverka hjärtfunktionen hos individer med nedsatt njurfunktion. Kosttillskott kan bidra till ett för högt intag vilket kan leda till hyperkalemi, ett livsfarligt tillstånd som orsakar rubbningar i hjärtrytmen vilket i sin tur kan utgöra en risk för hjärtstillestånd.

Källor

 

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-04-29