Omräkningsfaktorer som används i Livsmedelsdatabasen

Omräkningsfaktorer används för att räkna om näringsvärden mellan olika näringsämnen, till exempel för att beräkna energiinnehåll från energigivande näringsämnen, protein från kväve, fettsyror från totalfett, eller niacinekvivalenter från niacin och tryptofan. Omräkningsfaktorer kan även kallas konverteringsfaktorer. Nedan beskrivs hur dessa beräkningar görs.

Energi

Energi anges i Livsmedelsdatabasen både som kilokalorier (kcal) och kilojoule (kJ).  kJ beräknas från de energigivande näringsämnena och omräkningsfaktorer för energi enligt formeln:

Energi (kJ) = Kolhydrater (tillgängliga, g) x 17 + Protein (g) x 17 + Fett (totalt, g) x 37 + Alkohol (g) x 29 + Fiber (g) x 8

I kJ motsvarar 0,239 kcal och utifrån värdet för kJ räknas mängden kcal fram genom faktorn  0,239. 

Fett    

I livsmedelsdatabasen anges värden för totalfett, kolesterol, summorna för mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror samt för flertalet fettsyror. Summan av de enskilda fettsyrorna utgör, som framgår av tabellen nedan, i regel 90-95 procent av fettinnehållet. Resten består huvudsakligen av glycerol, men även av fosfolipider och steroler.

Det finns även små mängder mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror som inte redovisas separat i databasen. Detta är en vanlig orsak till att summan av de enskilda fettsyrorna inte alltid blir densamma som totalsumman av fett, även då omräkningsfaktorn är inkluderad.

Se nedanstående tabell för faktorer som använts för beräkning av fettsyror.

Faktorer för beräkning av mängd fettsyror i totalfett

Livsmedel  Faktor Livsmedel Faktor
Fisk, mager  0,70 Vete, korn och råg:   
Fisk, fet  0,90 Fullkorn 0,72
Ägg 0,83 Siktat mjöl 0,67
Mjölk och mjölkprodukter  0,945  Kli  0,82
Fågel i allmänhet 0,945 Grodd  0,93
And 0,729 Havre 0,94
Anka 0,774  Majs  0,86
Ripa 0,832 Ris, råris  0,92
Griskött, magert  0,91 Ris, polerat  0,85
Griskött, fett  0,953  Fetter och oljor, exkl. kokosfett 0,956
Nötkött, magert  0,916   Kokosfett  0,942
Nötkött, fett  0,953     Grönsaker, frukt exklusive avokado  0,80  
Kalvkött  0,916 Avokado 0,956 
Lammkött   0,916 Nötter 0,956 
Hjärta, alla djur   0,789    
Njure, alla djur   0,747    
Lever, alla djur 0,741    

Referens Greenfield H och Southgate DAT, Food Composition Data production, management and use. (2003) Rom: FAO, INFOODS.

Protein  

Värdena för protein i livsmedelsdatabasen grundar sig på analyser av kväveinnehållet. Vid beräkning av mängden protein i ett livsmedel har den analyserade mängden kväve multiplicerats med respektive faktor i tabellen nedan. Livsmedelsproducenter å andra sidan använder sig alltid av den generella faktorn 6,25 oavsett livsmedelsgrupp vilket gör att beräkningen av protein skiljer sig åt  i livsmedelsdatabasen jämfört med produktmärkning. 

Faktorer för beräkning av mängd protein från kväve

Livsmedel    Faktor Livsmedel Faktor
Baljväxter (ärter, bönor)  6,25  Gelatin  5,55
Sojabönor  5,71  Vete, fullkorn  5,83
Frön  5,30  Vetemjöl, siktade mjöler  5,70
Mandel  5,18   Vetekli 6,31
Jordnötter, paranötter  5,46  Havre, korn, råg, bovete, hirs  5,83
Nötter, övriga  5,30  Majs, majsflingor  6,25
Mjölk  6,38  Ris  5,95
Kött  6,25  Mjöl- och flingblandningar  5,83
Fisk  6,25   Övriga livsmedel  6,25
Ägg  6,25     

Referens Jones, D. B. (1931). Factors for converting percentages of nitrogen in foods and feeds into percentages of proteins (No. 183). US Department of Agriculture.

Fettlösliga vitaminer

Retinolekvivalenter (RE)

Retinolekvivalenter i livsmedelsdatabasen beräknas enligt

RE = µg retinol + µg betakaroten/12 + µg andra karotenoider/24  

En retinolekvivalent i livsmedelsdatabasen följer den definition som anges i Nordiska näringsrekommendationer, NNR  2012:

1 mikrogram retinol
12 mikrogram betakaroten
24 mikrogram alfakaroten eller betakryptoxantin

D-vitamin

Livsmedelsdatabasens värde för D-vitamin omfattar både vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol). 

E-vitamin

Enligt NNR 2012 beräknas att endast alfa-tokoferol ha E-vitaminaktivitet. I livsmedelsdatabaen används därför beräkningen:

1 milligram vitamin E = 1 milligram alfatokoferol

Vattenlösliga vitaminer 

Niacinekvivalenter (NE)

Tillförseln av niacin omfattar både det niacin som finns ursprungligt (preformerat) i maten och det niacin som bildas i kroppen av aminosyran tryptofan vid intag av proteininnehållande livsmedel - 60 mg tryptofan motsvarar 1 (NE) eller 1 mg niacin.

I livsmedelsdatabasen uppges både ursprungligt niacin och totala niacinekvivalenter (NE). Om tryptofanvärden saknas antar man att 1 g protein i genomsnitt innehåller 1 procent tryptofan eller 0,166 NE.

Önskas noggrannare skattning av tryptofaninnehållet i ett livsmedels protein kan följande procentsatser användas.   

Livsmedel  Procent tryptofan  Livsmedel Procent tryptofan
Mjölk  1,4 Majs- och majsprodukter  0,6
Ägg  1,5 Övriga sädesslag, frukt och grönsaker  1,0
Kött  1,1      

Exempel på beräkningar av niacinekvivalenter:

100 g potatis innehåller 1,7 g protein och 1,6 mg niacin.
1,6 mg niacin + (1700 mg protein x  1,0/100) / 60 mg tryptofan = 1,9 niacinekvivalenter
eller: 1,6 mg niacin + 1,7 x 0,166 NE = 1,9 niacinekvivalenter 

Senast granskad 2024-02-06