Energidrycker

Du kanske har hört att energidrycker gör dig piggare? Du kan också må dåligt om du dricker för mycket av dem. Dricker du för mycket av vissa sorter kan du få i dig mer koffein än du mår bra av, och få symtom på koffeinförgiftning. Och dricker du dem samtidigt med alkohol riskerar du att få mindre känsla för hur berusad du blir. Här får du veta vad dryckerna innehåller och hur de påverkar dig.

Vad är energidrycker?

Svensk dagligvaruhandel definierar energidrycker såhär: ”Med energidryck avses en läskedryck som är sötad med socker eller sötningsmedel och som innehåller koffein (över 15 mg/100 ml) och/eller andra uppiggande ämnen t.ex. ginseng, guarana, taurin, B-vitaminer.”

Är energidrycker farligt?

Om energidrycker är farliga beror, liksom för allt annat, på hur mycket man får i sig. Om man dricker dem i måttliga mängder är de inte farliga. Det har utretts av vetenskapliga experter i flera länder och av experter vid Efsa (den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).

Olika människor reagerar olika på koffein. Om man får i sig för mycket koffein kan man drabbas av sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Riktigt stora mängder koffein kan ge illamående, kräkningar och diarré.

Kan gravida dricka energidrycker?

Kan barn och tonåringar dricka energidrycker?

Barn och tonåringar väger oftast mindre än vuxna och de kan därför få obehagliga symptom av mindre mängder koffein. Många vuxna dricker dessutom kaffe regelbundet vilket gör att de kan tåla större mängder koffein jämför med barn och unga. Livsmedelsverket rekommenderar att barn under 5 år varken dricker kaffe eller energidrycker.

Sedan 2009 finns en branschöverenskommelse som innebär att energidrycker inte ska säljas till personer som är under 15 år.

Andra ämnen i energidrycker

Det finns idag ingen forskning som tyder på att innehåll av andra ämnen som är vanliga i energidrycker, till exempel taurin, glukuronolakton eller de grenade aminosyrorna L-leucin, L-isoleucin och L-valin (så kallade BCAA), kan skada hälsan i den mängden som förekommer i energidryckerna. För de som på grund av sjukdom måste äta en kost där mängden protein är begränsad är det viktigt att veta att energidrycker kan innehålla en relativt stor mängd av aminosyrorna taurin, L-leucin, L-isoleucin och/eller L-valin.

Energidrycker och alkohol

Om energidrycker konsumeras tillsammans med alkohol, kan koffeinet i dryckerna göra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.

Råd

  • Använd inte energidrycker för att släcka törsten eller som vätskeersättning när du tränar eller anstränger dig fysiskt på annat sätt.
  • Kombinera inte energidryck med alkohol, eftersom det kan göra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.
  • Tänk på att drycker med mycket hög koffeinhalt innebär risk för överdosering av koffein, vilket kan ge lätt eller medelsvår koffeinförgiftning.
  • Barn och ungdomar väger oftast mindre än vuxna och inte är vana vid att få i sig koffein. Det gör att unga lättare får negativa effekter av koffein än vuxna.
  • Gravida bör begränsa mängden koffein till maximalt 200 milligram per dag. Det motsvarar ungefär två till tre koppar kaffe à 1,5 deciliter eller fyra koppar te à 2 deciliter. Stora mängder koffein, över 300 milligram per dag, tycks kunna öka risken för mycket tidiga missfall. Men även doser över 200 milligram per dag misstänks kunna ge en liten påverkan på fostrets vikt. 

Fördjupning

Halter av koffein i energidrycker

Energidrycker på den svenska marknaden varierar oftast i storleksordningen 250-500 ml per dryck. Koffeinhalten i energidrycker sträcker sig vanligtvis mellan 32-80 mg/deciliter i olika produkter. En burk energidryck på 250 ml med en koffeinhalt 32 mg/dl motsvarar i koffeinmängd ungefär en stor kopp bryggkaffe på 2 dl (bryggkaffe med koffeinhalt på cirka 44,5 mg/dl). En burk på 250 ml med 80 mg koffein/dl innehåller 200 mg koffein vilket motsvarar ungefär tre koppar kaffe. Det finns också så kallade "shots", där koffeininnehållet i en burk energidryck (250 ml) har koncentrerats till 50 ml. Risken att överdosera och må dåligt av koffein är större ju högre koncentrationen av koffein är i drycken.

Åldersgräns

Svensk dagligvaruhandel tog fram en branschöverenskommelse 2009 (senast reviderad 2022-04-20) som innebär att energidrycker inte ska säljas till de som är under 15 år. Överenskommelsen inkluderar även produkter som är avsedda att slutkonsumeras som energidryck. Förutom åldersgränsen rekommenderar Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag butikspersonal att vara uppmärksamma på om ungdomar över 15 år köper energidrycker i en sådan omfattning att det kan leda till överkonsumtion eller missbruk.

Branschöverenskommelsen gjordes mot bakgrund av att det saknas en lagstadgad åldersgräns och att dagligvaruhandeln upplever att de har en viktig roll när det gäller att förhindra överkonsumtion eller missbruk av energidrycker hos barn och unga. Skolor har hört av sig till dagligvaruhandeln och signalerat att konsumtion av energidrycker med högt koffeininnehåll under lektionstid i vissa fall kan orsaka koncentrationssvårigheter hos barn och ungdomar. Branschöverenskommelsen har även tagits fram med anledning av andra negativa symtom som kan uppstå vid högt intag av koffein.

Svensk dagligvaruhandel har inte befogenhet att agera om ett företag inte lever upp till en branschöverenskommelse men eftersom de tas fram gemensamt och på initiativ av medlemsföretagen uppger Svensk dagligvaruhandel att efterlevnaden är mycket god.

Märkning av energidrycker

Om en produkt innehåller koffein som tillsatt ingrediens eller som aromämne, måste det alltid anges i ingrediensförteckningen.

Gränsvärden

Grenade aminosyror, BCAA

L-leucin, L-isoleucin och L-valin är essentiella aminosyror som tillsammans kallas för grenade aminosyror (engelska branched chain amino acids, BCAA). De finns naturligt i proteinrika livsmedel som kött, mejeriprodukter, ägg, fullkorn, nötter, frön, avokado samt ätbara alger och tång. BCAA används även som ingrediens i en del kosttillskott och energidrycker. BCAA bryts inte ned i levern, som är vanligt för aminosyror, utan tas främst upp i muskler.

Flera myndigheter i Europa har gjort riskvärderingar av BCAA. De kommer fram till att det saknas fullständiga toxikologiska data vilket medför osäkerheter i beräkningen av hälsobaserade gränsvärden. Trots detta har några myndigheter tagit fram nivåer på 5-8 gram BCAA som inte bör orsaka allvarliga negativa hälsoeffekter i friska vuxna individer.

Glukuronolakton i energidrycker

Glukuronolakton är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater som finns naturligt i många traditionella livsmedel. Enligt EU:s vetenskapliga kommitté (2003) är det dagliga intaget av glukuronolakton från naturliga källor i livsmedel 1-2 mg/dag. Det kan jämföras med mängden glukuronolakton i en burk energidryck á 250 ml, som är 600 mg vid en halt av 2400 mg/l.

Efsa har utvärderat vetenskapliga studier som behandlar glukuronolakton. Slutsatsen är att exponeringen för glukuronolakton från energidrycker inte innebär någon hälsorisk. Efsa drar också slutsatsen att det inte sker några negativa samverkanseffekter mellan glukuronolakton och koffein, taurin, alkohol eller effekt av fysisk aktivitet. (Efsa, 2009).

Taurin i energidrycker

I Efsas utvärdering av studier som rör taurin respektive energidrycker är slutsatsen att taurin i de mängder som ingår i energidrycker inte innebär en hälsorisk. (Efsa, 2009)

Taurin är en aminosyra som förekommer naturligt. I kroppen bildar taurin gallsalter tillsammans med gallsyror. Taurin finns i livsmedel från djurriket inklusive fisk och skaldjur. Bland livsmedel (utom energidrycker) finns de högsta halterna i musslor (145-655 mg/100 g), mörkt fågelkött (43-379 mg/100 g) och i vissa fiskar.

Energidrycker innehåller generellt, enligt innehållsdeklaration, 400 mg taurin/100 ml.

Senast granskad 2024-03-19