Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa.

Bra dricksvatten är också en förutsättning för att livsmedelsindustri ska fungera, till exempel bryggerier, mejerier och slakterier.

Den som producerar dricksvattnet eller förser konsumenterna med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är bra och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för vår hälsa.

Tar du ditt dricksvatten från en egen brunn har du själv ansvar för att kvaliteten är bra.

Många aktörer är involverade i dricksvattenproduktionen. Livsmedelsverket har samordningsansvar för dricksvattenfrågor i Sverige. Klimatförändringar innebär stora utmaningar för att vi även i framtiden ska ha bra dricksvatten. Ett nationellt nätverk för dricksvatten samarbetar kring dessa utmaningar.

Brunn med lock
Råd om egen brunn

Råd om hur du ska sköta din brunn för att vara säker på att dricksvattnet har bra kvalitet.

Kvinna dricker vttten ur plastflaska
Förpackat vatten

Det finns olika typer av förpackat vatten. För naturligt mineralvatten och källvatten finns särskilda regler.

Pojke dricker vatten
Dricksvattenproduktion

Många aktörer är inblandade i kedjan från vattentäkten till dricksvattenkranen. Den storskaliga dricksvattenförsörjningen måste fungera tjugofyra timmar om dygnet.

Senast granskad 2017-04-24