Livsmedel och kriget i Ukraina

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna riktade mot Ryssland livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för brist på mat, men att livsmedelsföretag kan få svårt att få tag på vissa ingredienser och att ökade kostnader kan ge ytterligare höjda matpriser.

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till händelserna – om läget, vad Livsmedelsverket gör, hemberedskap, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Nuläge

Livsmedelsverkets bedömning är att det i nuläget inte finns någon generell risk för brist på livsmedel i Sverige.

Det kan bli brist på vissa råvaror, till exempel solrosolja, vilket gör att matproducenter kan behöva byta ut eller ta bort ingredienser i olika produkter. Det har också blivit svårare för företagen att få tag på förpackningsmaterial, vilket kan leda till störningar.

Livsmedelsverket ser i dagsläget ingen påverkan på dricksvattenproduktionen.

På längre sikt

Sämre tillgång på vissa varor och tjänster kan på sikt ha en måttlig till betydande påverkan på livsmedelssektorn.

Livsmedelsverkets bedömning är att det inte heller på sikt blir någon brist på mat totalt sett till följd av kriget. Men livsmedelsförsörjningen kommer sannolikt att påverkas, till exempel genom att ökade kostnader för producenter och problem med transporter kan göra att viktiga varor inte kan levereras som tänkt. Det kan gälla både råvaror och så kallade insatsvaror, exempelvis gödsel, bränsle och  kemikalier som behövs för livsmedelsproduktionen. Brist på kemikalier och på naturgas och olja kan också skapa osäkerhet och sämre förutsättningar för livsmedelsproducenter. Ökade produktionskostnader riskerar leda till ytterligare höjda matpriser.

Det finns en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Samverkan sker också på EU-nivå.

Livsmedelsberedskap

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ökat intresse för hemberedskap

Senast granskad 2022-05-06