Här kan du rapportera misstänkta biverkningar av kosttillskott

Genom att rapportera misstänkta biverkningar ger du Livsmedelsverket mer kunskap kring hur kosttillskott konsumeras och vilka problem som kan uppstå. Uppgifterna hjälper oss också att ge korrekt information till konsumenter och att förbättra kontrollen av kosttillskott.

Hur lämnar jag mitt tips?

Du kan enkelt fylla i webbformuläret nedan. Men tänk på att inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill vara anonym.

Måste jag uppge mitt namn?

Nej. Om du väljer att inte ange ditt namn, din e-postadress eller annan kontaktuppgift till dig i din rapportering förblir du anonym. Vi kommer inte att eftersöka källan till de rapporter som kommer in.

Det är viktigt att du förstår att alla meddelanden som skickas in till Livsmedelsverket kan komma att bli en offentlig handling. Om någon vill att Livsmedelsverket lämnar ut en handling från Livsmedelsverkets självrapporteringstjänst för misstänkta biverkningar av kosttillskott gör vi alltid en prövning om sekretess ska gälla eller om handlingen är offentlig och kan lämnas ut. Livsmedelsverket kan aldrig garantera att en handling med hela dess innehåll aldrig lämnas ut.

Biverkningar av läkemedel - rapportera till Läkemedelsverket!

Vad händer med mitt tips?

När rapporten om en misstänkt biverkan kommer in till oss på Livsmedelsverket förs ärendet in i en databas där vi samlar alla rapporter om misstänkta biverkningar från kosttillskott. Efter det meddelas berörd kontrollmyndighet, vanligtvis en kommun, samt det företag som ansvarar för produkten i fråga. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge dig återkoppling kring vad som sker med ditt tips.

Rapportera biverkningar

1. Om personen som upplevde biverkan

2. Misstänkt kosttillskott

3. Biverkan

Har personen slutat äta kosttillskott?
Om kosttillskottet använts igen, kom besvären tillbaka?
Har biverkan gett orsak till läkarvård?

4. Andra kosttillskott/naturläkemedel/läkemedel som konsumerats under samma period

5. Övrigt

Får berörd kommun och/eller företag kontakta dig?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Senast granskad 2024-05-07