Råd om egen brunn

Brunn med lock

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du kan sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet.

Både kvaliteten på ditt vatten och tillgången av det kan förändras med tiden. Därför behöver du med jämna mellanrum se över din brunn eller dricksvattenanläggning. Det är brunnsägaren eller ägarföreningen som ansvarar för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Informationsmaterial om egen brunn

Livsmedelsverkets regler för dricksvatten 

Den som har en egen brunn och använder dricksvattnet i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Dricksvattenföreskrifter är regler som dricksvattenproducenter måste följa.

Exempel på verksamheter som måste följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer, eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Egen brunn

Senast granskad 2021-11-01