Trikiner

Trikiner är små rundmaskar som kan infektera människa och flera andra däggdjur. Smitta överförs av larver som ligger inkapslade i värddjurets muskler.

Vad är trikiner?

Trikiner är små maskar av typer rundmask, så kallade nematoder, som kan infektera människor och andra köttätande däggdjur. Infektion hos människa är ovanligt, men allvarligt. Smittan överförs av millimeterlånga larver som ligger ihoprullade och inkapslade i värddjurets muskler.

Om en person eller ett annat däggdjur äter infekterat obehandlat kött utvecklas larverna i tarmkanalen hos den nya värden till vuxna könsmogna maskar. Maskarna producerar nya larver som borrar sig genom tarmväggen och sprids via blodet till musklerna. Där kapslas larverna in och kan vara smittsamma i årtionden innan de slutligen förkalkas och dör.

Var finns trikiner?

Trikiner finns i hela världen och sammanlagt finns nio kända arter. De olika arterna infekterar olika djur. I Sverige har hittills fyra olika trikinarter påträffats.

Människor kan smittas om de äter otillräckligt behandlat kött som innehåller trikiner. I Sverige kan trikiner finnas främst hos vilda djur som vildsvin, björn, säl, varg, lodjur, räv och järv. Det är mycket ovanligt att hitta trikiner hos svenska tamgrisar.

Alla svenska tamgrisar som inte fötts upp under särskilt kontrollerade former måste kontrolleras för trikiner när de slaktas. Enligt lag ska även kött från vildsvin, björn och häst kontrolleras för trikiner om köttet ska säljas. Även om kött från dessa djurslag ska konsumeras i det egna hushållet bör det först testas för trikiner.

Symtom

Symtom hos människa beror på hur många larver man fått i sig. Infektion med ett fåtal larver ger oftast inga symtom. Om en person får i sig stora mängder larver ger det efter 1-2 dygn först symtom som buksmärtor, feber och illamående.

Ungefär en vecka senare, i ett andra stadium, kan allergiska symtom uppkomma samt lokala besvär som smärtande vätskeansamlingar, blödningar i ögats bindehinna och under naglarna samt långvarig och oregelbunden feber. Komplikationer på hjärta och nervsystem kan förekomma. I sällsynta fall kan sjukdomen leda till döden.

Det är mycket ovanligt att personer infekteras av trikiner i Sverige. Endast ett fåtal personer har insjuknat under 2000-talet.

Särskilda riskgrupper

Hos äldre och personer med hjärtfel kan symtomen bli allvarligare och pågå längre.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Om du ska äta kött från vildsvin, björn eller andra trikinbärande djur som du själv har jagat, bör du analysera köttet för trikiner.
  • Genomstek kött av vildsvin, björn eller andra trikinbärande djur om du inte vet om köttet är testat för trikiner.

Trikiner dör av värme. När du tillagar kött i ugn dör trikiner vid cirka 60-65 grader och om du grillar krävs temperaturer över 70 °C. Saknar du stektermometer kan du se på köttets färg och konsistens om det är genomstekt. Färgen ska vara genomgående gråbrun och muskelfibrerna ska lätt falla isär.

Trikiner är vanligtvis köldkänsliga och dör vid frysning. Men det finns även köldtåliga stammar av trikiner som överlever frysning. Därför är frysning inte en helt säker metod för att ta död på trikiner i kött.

Parasiter

Senast granskad 2024-05-17