Anisakis (spiralmask)

Anisakis simplex, eller spiralmask, är en fiskparasit som kan finnas i svenska vatten. I Sverige är infektioner på grund av parasiter från fisk mycket sällsynta, enligt de rapporter myndigheterna får in.

Vad är Anisakis?

Anisakis simplex, eller spiralmask, är en parasit av typen rundmaskar. Parasiten finns i salta vatten och infekterar fisk som därefter kan orsaka magsjuka. Larver av Anisakis simplex är ljusa, 1-4 centimeter långa och ligger ofta hoprullade i en spiral i bukhålan hos den infekterade fisken. Ibland kan parasiten även finnas i fiskens muskulatur.

Var finns Anisakis?

Anisakis simplex hittas ofta hos vildfångad havsfisk som sill, makrill och torsk. I Sverige har parasiten hittats i fisk från västkusten och södra delen av Östersjön. Spiralmasken kan troligen inte föröka sig i Östersjön eftersom de arter av kräftdjur som är mellanvärdar är ovanliga och den låga salthalten försvårar kläckning av äggen. Likaså är tumlare, som skulle kunna utgöra lämpliga huvudvärdar, ovanliga där.

Att parasiten ändå förekommer i Östersjön beror på att vissa bestånd av sill och strömming förflyttar sig mellan Östersjön och Nordsjön.  Människor smittas genom att äta rå eller otillräckligt upphettad fisk som innehåller parasitens larver.

Symtom

Det kan räcka med en levande larv av Anisakis simplex för att orsaka infektion, så kallad anisakiasis. Anisakislarver orsakar illamående och ibland också kräkningar eller magsmärtor. Symtomen uppträder redan efter några timmar och försvinner vanligtvis inom två veckor. Hos vissa personer kan parasiten ge allergiska reaktioner.

Särskilda riskgrupper

Inga särskilda riskgrupper finns.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Frys färsk vildfångad fisk som ska ätas rå, gravas, lättmarineras eller kallrökas i -18 °C i minst tre dygn. Då dör eventuella parasiter som kan finnas i fisken. Större hela fiskar kan behöva frysas ytterligare ett par dygn.
  • Odlad lax behöver inte frysas. Risken för att odlad lax ska vara infekterad med maskparasiter är mycket liten.
  • Anisakis (spiralmask) dör om fisken hettas upp till en kärntemperatur på 55-60 °C i en minut.

Särskilda regler om frysning gäller för företag

För fisk som säljs för att ätas rå eller nästan rå finns särskilda krav i lagstiftningen om fisken ska frysas eller inte. Antingen måste fisken frysas eller så måste livsmedelsföretaget kunna visa att den har odlats på ett sätt som gör att den inte innehåller parasiter.

Parasiter

Senast granskad 2023-10-23