Shigella

Shigella finns i tarmen och avföringen hos smittade människor samt i vattendrag som förorenats med avloppsvatten. Det behövs bara ett litet antal shigellabakterier för att orsaka sjukdom. De flesta som blir sjuka i Sverige har smittats utomlands.

Vad är Shigella?

Shigella är en bakterie som kan orsaka sjukdomen shigellos hos människa, även kallad bacillär dysenteri.

Var finns Shigella?

Shigella finns i tarmen och i avföringen hos smittade människor. Den vanligaste smittvägen är från person till person, men livsmedel och vatten kan också orsaka shigellos. Livsmedel kan förorenas av avloppsförorenat vatten eller smittbärare som inte har tvättat händerna ordentligt. När bakterien finns i vatten och livsmedel så är det alltid på grund av förorening från infekterade personer. Shigella är särskilt vanlig i länder med bristande avlopps- och dricksvattenrening men det händer att människor blir smittade även i Sverige.

Symtom

Symtom på shigellos varierar från symtomfri bärare eller mild diarré till klassisk dysenteri som kännetecknas av blodig diarré med hög feber, illamående, magsmärtor och magkramper. Följdsjukdomar i form av ledbesvär kan förekomma. Vätskeförluster kan bli stora framför allt hos små barn och äldre.

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas men äldre och personer med underliggande sjukdomar är extra känsliga.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Håll god kökshygien när du lagar mat och tvätta händerna.
  • Hetta upp maten ordentligt.
  • Skölj grönsaker noggrant.

Bakterier

Senast granskad 2024-05-03