Salmonella

Salmonella är en bakterie som kan orsaka magsjuka. Bakterien trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men den överlever bra i andra miljöer också. Salmonella sprids främst via mat som äts utan att ha hettats upp ordentligt. De flesta som blir sjuka i Sverige har smittats utomlands.

Vad är salmonella?

Salmonella är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos både människor och djur. Två vanliga typer av salmonella som kan orsaka magsjuka är Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium. 

Var finns salmonella?

Salmonella kan finnas i tarmen hos människor och djur, även fåglar. Via avföringen kan den spridas till andra miljöer, till exempel jord, betesmarker och vatten. Animaliska livsmedel, till exempel kött och ägg, kan förorenas med salmonella från infekterade djur. 

På en hel köttbit kan salmonellabakterierna finnas på ytan. I köttfärs kan de däremot finnas i hela färsen eftersom köttet blandas runt vid malningen. Frukt och grönsaker kan förorenas när de kommer i kontakt med jord, gödsel och/eller vatten som innehåller salmonella.

Salmonella sprids främst via livsmedel som äts utan att ha hettats upp ordentligt. Människor som tillfrisknat från en salmonellainfektion kan bära på bakterien under en tid och på så sätt kan smittan spridas vidare, till exempel om de kommer i kontakt med mat.

Det svenska kontrollprogrammet för salmonella visar att det är mycket ovanligt med salmonella i svenskt kött och svenska ägg. Samma gäller för ägg från Norge, Finland och Danmark. I andra länder är det däremot vanligare att till exempel ägg och kyckling innehåller salmonella.

Salmonella har även hittats i importerade vegetabilier som till exempel bladgrönsaker, groddar och kryddor.

För att minska risken att livsmedel som är förorenade med salmonella kommer in i landet har Sverige så kallade salmonellagarantier. De innebär att det måste finnas intyg på att kött och ägg inte innehåller salmonella när produkterna kommer in till Sverige från andra länder.

Salmonella i svenskt vildsvinskött

Symtom

Ett halvt till några dygn efter att man fått i sig bakterien drabbas man av diarréer, magkramper, feber och ibland kräkningar. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt. I ovanliga fall kan man få följdsjukdomar som till exempel ledbesvär. De flesta som blir sjuka av salmonella i Sverige har blivit smittade utomland.

Särskilda riskgrupper

Infektion med salmonella kan drabba alla som utsätts för bakterien.

Så minskar du risken att bli sjuk

All mat som är genomvärmd till rykande het är säker att äta. Salmonella dör av värme. Ju högre temperaturen är, desto kortare tid behövs för att mikroorganismerna ska dö. Salmonella dör nästan direkt vid ca 70 grader. Vid lägre temperaturer, till exempel 65 grader tar det något längre tid. Däremot överlever salmonella frysning.

Följ även nedanstående råd så minskar du risken för salmonella.

God hygien när du lagar mat

 • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
 • Tvätta dem också alltid direkt efter att du rört  rått kött och köttfärs eller tagit på använda redskap, skärbrädor och bänkytor. Torka händerna torra med ren tyghandduk eller med hushållspapper.
 • Håll isär rått kött från andra livsmedel, särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
 • Diska knivar, skärbrädor och andra redskap noga när du skurit rått kött och köttfärs. Torka av arbetsbänken med hushållspapper, inte disktrasan. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
 • Skölj grönsaker.

Upphetta köttet

 • Ät inte rå köttfärs.
 • Genomstek köttfärs och stek köttytan på hela köttbitar

Hur vet man om köttfärs är genomstekt?

 • Det räcker inte att titta på köttfärsens färg. Köttfärs kan bli brun och se färdig ut innan den har blivit tillräckligt varm. För att vara genomstekt ska köttfärs ha nått 70 graders temperatur.
 • Genomstekt köttfärs är inte trådig och har ofärgad köttsaft utan rosa inslag.
 • Det säkraste är att mäta temperaturen i exempelvis en köttfärsbiff med en termometer.

Ägg

 • Ät inte råa ägg från andra länder än Sverige, Norge, Finland och Danmark då det finns risk för att de innehåller salmonella.

Salmonella dör när äggulan blir trögflytande och krämig. En äggula som är fast, krämig men inte rinnig har med god marginal upphettats tillräckligt för att avdöda salmonella. Detta gäller både stekt och kokt ägg.

Bakterier

Senast granskad 2024-02-16