Campylobacter - lättläst

Campylobacter är en bakterie kan finnas i till exempel kyckling
och som gör människor sjuka.
För att minska risken att få i dig bakterien
ska du tvätta händerna noga både före och under tiden
som du lagar mat.
Se också till att rått kycklingkött
inte kommer nära annan mat när du lagar
och att kycklingköttet alltid blir helt genomstekt.

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en bakterie som kan finnas i mat.
Mat som innehåller campylobacter är en av
de vanligaste orsakerna till att människor blir sjuka av mat.

Var finns campylobacter?

Campylobacter kan finnas i tarmen på djur
som vi människor föder upp för att äta
till exempel fågel, gris, ko och får.
Bakterien kan därför finnas i allt kött som vi äter,
men är vanligast i kött från kyckling.

Campylobacter är vanligare i färskt kycklingkött än i fryst.
Det beror på att bakterien ofta dör
när köttet blir fryst eller torkat.

Campylobacter kan också finnas i mjölk
som inte har blivit pastöriserad.
Pastöriserad betyder att man värmer upp mjölken
på ett särskilt sätt så att farliga bakterier dör.

Campylobacter kan spridas till annan mat

Den här bakterien är smittsam och sprider sig lätt till annan mat.
Om du lagar mat där det finns campylobacter,
till exempel i kycklingkött,
så är risken stor att bakterien sprids till annan mat
via dina händer eller de redskap som du använder.

Vilka symtom får du om du äter mat med campylobacter?

Om du har ätit mat som innehåller campylobacter
kan du få kraftiga diarréer som ibland innehåller blod,
må illa och kräkas, få feber och ont i huvudet
och väldigt ont i magen.
Sjukdomen går över av sig själv efter 2 till 10 dagar.

I vissa fall kan campylobacter ge sjukdomar som det tar längre tid att bli frisk från,
till exempel ledbesvär, kroniska magbesvär
och nervsjukdomar.

Så här kan du minska risken för att bli sjuk av campylobacter

Gör så här för att minska risken att bli sjuk:

 • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten
  innan du börjar laga mat,
  och alltid direkt efter att du har tagit i rått kött
  eller tagit i använda knivar och köksredskap.
 • Torka händerna torra med en ren handduk
  eller med hushållspapper.
 • Var noga med att hålla isär rått kycklingkött och annan mat
  – särskilt de som är färdiga att ätas, till exempel sallad.
 • Skölj inte kyckling under vattenkranen,
  eftersom campylobacter då kan stänka
  och spridas till annan mat, köksredskap
  eller köksbänken.
 • Diska knivar och skärbrädor noga
  när du har skurit rått kött.
  Då förhindrar du att bakterier förs över
  från ett livsmedel till ett annat.
 • Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar dina händer
  eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap
  för att undvika att det stänker smutsigt vatten
  på annan mat, köksbänken och dig själv.
 • Håll rent på köksbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper
  – inte med disktrasan.
 • När du lagar kycklingkött ska du se till att det blir helt genomstekt
  – då dör bakterierna som kan finnas i det.
 • Drick bara mjölk som är pastöriserad.

 

Senast granskad 2024-02-12