Livsmedelsdatabasen

Om Sök näringsinnehåll

Använd gärna uppgifter ur livsmedels­databasen men ange alltid källan: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version XXXX-XX-XX. När uppgifterna används, får data inte förändras.

Användarhandledning

Så här fungerar sök 

När du skriver i sökrutan får du förslag på livsmedel och näringsämnen som gör det snabbt och enkelt att hitta och välja. I sökresultatet får du alltid näringsämnena överst och sedan livsmedelnamnen i bokstavsordning. Om du söker på t ex mjölk får du de livsmedel som börjar på mjölk först och sedan de livsmedel som innehåller mjölk. Använd filtreringen till vänster om du får många träffar.

Sökfunktion

Näringstopp

Om du vill veta vilka livsmedel som har högst eller minst innehåll av ett speciellt näringsämne så skriv in det näringsämnet i sökrutan. De livsmedel som har högst innehåll visas i sökresultatet. Vi har ca 50 näringsämnen i databasen.

Ladda ner databasen

Hela databasen går att ladda ner, se länken 'Ladda ner livsmedelsdatabasen' längst ner på söksidan för Sök näringsinnehåll. Du får alla livsmedel, ca 2000, och näringsinnehåll per 100 gram. Du kan inte ladda ner kategorier eller annan information om livsmedlet.

Du kan också spara ner de livsmedel som du lagt till i "Min lista" som excel. Det är den vikt och de näringsämnen du har valt som du sparar ner till excel.

Näringstoppen går att spara ner om du förts väljer att lägga till alla livsmedel i "Min lista".

Näringsämnespaket

Vi har fyra olika näringsämnespaket som du kan välja på. ND - Näringsdeklaration.

  • De vanligaste, 16 stycken närngsämnen.
  • Alla näringsämnen, ca 50 näringsämnen
  • ND obligatoriska, de näringsämenn som är obligatoriska när man ska märka livsmedel med näringsdeklaration.
  • ND inklusive frivilliga, alla de  xx näringsämen som man har möjlighet att märka livsmedel med.

Information om livsmedel och näringsvärden

Om du vill ha information om hela livsmedlet klicka på i/respektive livsmedelsnamn. Vi beskriver våra livsmedel enligt ett klassificeringssystem, Langual, denna klassificering används för livsmedelsdatabaser i hela Europa. Denna information går inte att ladda ner.

Om du vill ha information om värdet t ex analysmetod och analysår så klicka på respektive näringsvärde.

 Min lista

Du kan skapa en egen lista med livsmedel genom att söka fram de livsmedel du vill spara och klicka på +. Då lägger sig livsmedlet i listan. Listan öppnar du genom att klicka på menyn Lista högst upp. I din egen lista kan du välja näringsinnehåll per valfri vikt av livsmedel och andra näringsämnen. Listan går att spara som excel.

Bilden visar att när du har fått en träfflista på exempelvis banan, så följs den av ett symbolplus. Klickar man på den plussymbolen adderas banan till din lista.

 API

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2017-12-12