Kravspecifikationer och kommunikation för FörRätt - kommunala digitala tjänster för omklassning och registrering av livsmedelsverksamheter

På den här sidan listar vi de kravspecifikationer och kommunikationsmaterial som gäller för e-tjänst enligt ny riskklassningsmodell (FörRätt). Specifikationerna finns för både omklassningstjänsten och registrering- och ändringstjänsten. Dokumenten är framtagna för dig som arbetar inom verksamhetsutveckling eller digitalisering på kommunen, som stöd vid utveckling och implementering av e-tjänsten. Versionerna uppdateras enligt FörRätts ändringshanteringprocess. 

Aktuella kommunikationsmaterial för FörRätt

Uppdaterade 26 april 2023:

Aktuella kravspecifikationer för Omklassningstjänst enligt FörRätt

Aktuella kravspecifikationer för Registrering och Ändringstjänst enligt FörRätt

Processen för ändringsförslag

  • Ändra inte lokalt utan skicka in ändringsförslag till Livsmedelsverket (forratt@slv.se). 
  • Livsmedelsverkets bedömer om ändring ska genomföras eller inte (tillsammans med en arbetsgrupp av kommuner). 
  • Livsmedelsverket uppdaterar berörda kravspecifikationer och publicerar uppdaterade versioner på livsmedelsverket.se. 
  • Ändring i e-tjänst genomförs av respektive leverantör/byggare av e-tjänsten. 
Senast granskad 2023-12-22