Tillbaka till Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron

164 - Lyresund

Karta över produktionsområde Lyresund nummer 164

Beslutsdag

2024-05-02

Information

Området har förhöjda halter av DST i blåmussla, dock under gränsvärdet.

Området är stängt för ostron och hjärtmussla då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Området är Stängt för upptag av sjöpung, Ciona intestinalis för livsmedelsproduktion.

Blåmussla - Mytilus edulis

Status: Öppet

Klassificering: A

Hjärtmussla - Cerastoderma edule

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Stillahavsostron - Magallana gigas

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Europeiskt ostron - Ostrea edulis

Status: Stängt

Klassificering: Ingen eller inte klassificerat